Казахстан завършва разработката на концепцията си за въглеродна неутралност до 2060 година

Автор
НАРГИЗ САДЫХОВА

Казахстан завършва разработката на концепцията си за въглеродна неутралност до 2060 година

„Предварителните резултати показаха необходимостта от повишаване на енергийната ефективност, електрификацията и достигането на дела на възобновяемите енергийи източници (ВЕИ) до 82 процента в сравнение с три процента през 2020 година. Делът на енергията, генерирана от  въглища трябва да бъде сведен до нула в сравнение с текущото ниво от 69 процента. Като отчитаме, че икономиката на Казахстан е енергоемка, това е много сложна но важна стъпка за нашата страна” е казал министър Серикалли Брекешев.

Снимка: inbusiness.kz

Казахстан приключва работата по разработването на концепцията си за въглеродна неутралност до 2060 година.

Това е заявил на 17 септември 2021 година казахстанският министър на екологията, геологията и природните ресурси Серикалли Брекешев на среща на министрите във формата C5+1 по въпросите на климата под председателството на Казахстан и САЩ, съобщава пресслужбата на министерството.

Според думите на министър Брекешев, днес в Казахстан се работи над усъвършенстването на системата за регулиране на изхвърлянето на парникови газове с цел да се свърже системата за търговия с квоти с други международни площадки.

„Предварителните резултати показаха необходимостта от повишаване на енергийната ефективност, електрификацията и достигането на дела на възобновяемите енергийи източници (ВЕИ) до 82 процента в сравнение с три процента през 2020 година. Делът на енергията, генерирана от  въглища трябва да бъде сведен до нула в сравнение с текущото ниво от 69 процента. Като отчитаме, че икономиката на Казахстан е енергоемка, това е много сложна но важна стъпка за нашата страна” е казал Серикалли Брекешев.

Също така, той е съобщил, че по време на предстоящото заседание на Работната група по енергетика и околна среда през октомври 2021 година, казахстанската страна смята да представи и обсъди с представителите на Средно азиатските страни концепцията за Регионален хъб.

Според министъра, дейността на хъба ще бъде насочена към обединяване на усилията на страните от Средна Азия за постигане на „зелен икономически ръст в региона посредством осъществяването на съвместни проекти, трансфер на технологии и подкрепа от страна на международни финансови институции”.

По словам министра, деятельность хаба будет направлена на объединение усилий стран Центральной Азии в обеспечении „зеленого» экономического роста в регионе посредством реализации совместных проектов, трансферта технологий и поддержки со стороны международных финансовых институтов”.

Източник: https://www.trend.az/casia/kazakhstan/3485473.html