Микаил Джаббаров посочи цели на присъединяването на Азербайджан към мрежата на центровете на ІV-тата индустриална революция

Автор
ЗЕЙНИ ДЖАФАРОВ

Микаил Джаббаров посочи цели на присъединяването на Азербайджан към мрежата на центровете на ІV-тата индустриална революция

Министър Микаил Джаббаров е отбелязал, че целта на присъединяването на Азербайджан към мрежата е да се използват максимално възможностите, които дава Четвъртата индустриална революция, а също така да се заемат предни позиции сред водещите страни в света в тази област.

Снимка: Министерство на икономиката на Азербайджан

Азербайджан се присъедини към мрежата на центровете на Четвъртата индустриална революция.

Както беше съобщено, това беше съобщено в Twitter от министъра на икономиката на Азербайджан – Микаил Джабаров.

Министърът е отбелязал, че целта на присъединяването на Азербайджан към мрежата е да се използват максимално възможностите, които дава Четвъртата индустриална революция, а също така да се заемат предни позиции сред водещите страни в света в тази област.

Трябва да се отбележи, че между правителството на Азербайджан и Световния икономически форум (WEF) са подписани документи за създаването на азербайджански филиал на центровете на Четвъртата индустриална революция. Този център е първият сред страните от Обществото на независимите държави (ОНД).

Наскоро, Микаил Джаббаров заяви, че изборът на Азербайджан за един от центровете на Четвъртата промишлена революция, ще внесе важен принос в икономиката на страната.

Източник: https://www.trend.az/business/economy/3401427.html