МИЛЛИ МЕДЖЛИС

„Бритиш Петролеум“ (“bp”) съобщи причината за продажбата на част от дела й в проекта SWAP в Азербайджан

Автор
ЛЯМАН ЗЕЙНАЛОВА

Компанията „Бритиш Петролеум“ (“bp”) е решила да продаде половината от своя 50 процентов дял в проекта за разработване на плитчините на Абшеронския полуостров (проектът SWAP – Shallow Water Absheron Peninsula) за да разпредели равномерно своя инвестиционен потенциал в Азербайджан и да насочи капитал в други области на бизнеса си в страната в съответствие със стратегията на компанията, са съобщили от „bp Азербайджан“.

Адалят Велиев: Проведени са многобройни срещи с ръководителите на всички политически партии в Азербайджан

Автор
КЯМАЛЯ СЕИДОВА

По поръчение на Президента на Азербайджан – Илхам Алиев са били проведени многобройни срещи с ръководителите на всички политически партии, функциониращи в страната, независимо от броя на членовете им и политическата им тежест. Резултатите от всяка среща са детайлно анализирани и по направените предложения се предприемат съответни стъпки.