Бяха проведени предварителни обсъждания за реинтеграцията на арменските жители на Карабахския регион в Азербайджан

Бяха проведени предварителни обсъждания за реинтеграцията на арменските жители на Карабахския регион в Азербайджан

Автор:
BLACKSEA-CASPIA

Рамин Маммадов се е срещнал на 1 март 2023 година с представители на арменското население, живеещо в Карабахския регион на Азербайджанската република в град Ходжали, в щаб-квартирата на миротворческия контингент, временно разположен на територията на Азербайджан.

Снимка: Милли Маджлис на Азербайджан

Състояха се предварителни обсъждания за реинтегрирането на арменското население на Карабахския регион в Азербайджан.

Депутатът от Милли Меджлиса – Рамин Маммадов е назначен за отговорник за контактите с арменските жители на Карабахския регион на Азербайджанската република.

С тази цел, Рамин Маммадов се е срещнал на 1 март 2023 година с представители на арменското население, живеещо в Карабахския регион на Азербайджанската република в град Ходжали, в щаб-квартирата на миротворческия контингент, временно разположен на територията на Азербайджан.

В срещата е взел участие и ръководителят на групата по въпросите на незаконната експлоатация на природните ресурси Масим Маммадов. В групата влизат експерти на Министерството на екологията и природните ресурси, на Държавната служба по имуществените въпроси при Министерството на икономиката и на акционерното дружество ЗАО „AzerGold“.

В хода на срещата са били проведени предварителни обсъждания за реинтегрирането на арменските жители на Карабахския регион в Азербайджанската република в съответствие с Конституцията и законите на Азербайджан. Контактите с арменците, живеещи в Карабахския регион на страната ще продължат. На обществеността ще бъде предоставена допълнителна информация.

Източник: https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3716952.html