РЕИНТЕГРАЦИЯ

Бяха проведени предварителни обсъждания за реинтеграцията на арменските жители на Карабахския регион в Азербайджан

Автор
BLACKSEA-CASPIA

Състояха се предварителни обсъждания за реинтегрирането на арменското население на Карабахския регион в Азербайджан.

Депутатът от Милли Меджлиса – Рамин Маммадов е назначен за отговорник за контактите с арменските жители на Карабахския регион на Азербайджанската република.

Приключили са инженерно-геоложките проучвания в промишления парк „Икономическа зона на Аразката долина“

Автор
НАЗРИН ИСРАФИЛОВА

Завършени са топографските и инженерно-геоложките проучвания на 200 хектаровата площ на промишления парк „Икономическа зона на Аразката долина“ в Джебраилския район.

За това съобщава Министерството на икономиката на Азербайджан.