Проведе се среща on-line на най-високо равнище на държавните глави на Узбекистан и Германия

Автор
МВнР на Узбекистан

Проведе се среща on-line на най-високо равнище на държавните глави на Узбекистан и Германия

Германия тредиционно е ключов технологически и инвестиционен партньор на Узбекистан. През последните години, стокооборотът нарастна един път и половина, създадени са около 50 нови съвместни предприятия. В Узбекистан активно работят такива известни немски компании като „MAN”, „Claas”, „Knauf”, „Papenburg”. За първи път на пазара дойдоха „Volkswagen” и „Viessmann”, след дълго прекъсване се върнаха „Siemens” и „Bosch”. През миналата година обемът на инвестициите на германските компании в икономиката на Узбекистан е надхвърлил 700 милиона долара.

Снимка: МВнР на Узбекистан

На 12 март 2021 година, Президентът на Република Узбекистан – Шавкат Мирзийоев е провел преговори с Федералния канцлер на Германия – Ангела Меркел във формата на видеоконференция.

Днес, Германия бидейки една от водещите световни държави, уверено заема лидерска позиция в различни отрасли и сфери на глобалната икономика като признат промишлен и технологичен флагман.

Освен това, германската страна активно участва в прокарването на международни инициативи за преодоляване на последствията от пандемията, като оказва голяма практическа помощ на страните по света, в това число и на Узбекистан.

По-специално, със съдействието на Германия по лиия на инициативата COVAX до края на месеца, в нашата страна [в Узбекистан, бел. ред.] ще пристигне първата голяма пратка ваксини срещу коронавируса. Освен това е установено тясно взаимодействие с Института „Роберт Кох” – авторитетен европейски научно-изследователски център в сферата на изучаването на инфекциозните заболявания.

В дневния ред на настоящата среща на най-високо равнище на лидерите на Узбекистан и Германия, влязоха въпросите на по-нататъшното разширяване на многоплановото сътрудничество между страните в условията на засилване на кризисните явления по света, предизвикани от сложната епидемиологична ситуация.

Президентът на Узбекистан и Канцлерът на Германия с дълбоко удовлетворение отбелязаха, че съвместното осъществяване на договореностите, постигнати по време на срещите на най-високо равнище в Берлин преди две години, осигуряват устойчива динамика на развитието на двустранните отношения.

Нашият държавен глава [Президентът на Узбекистан, бел. ред.] изрази признателност към Правителството на Федерална Република Германия за оказваната неизменна подкрепа на новия керс на демократични преобразования, а също така за разширяването на програмата за финансово – техническо съдействие на социално и икономическите реформи в републиката.

Особено внимание беше отделено на въпросите на икономическото взаимодействие. Германия тредиционно е ключов технологически и инвестиционен партньор на Узбекистан.

През последните години, стокооборотът нарастна един път и половина, създадени са около 50 нови съвместни предприятия. В Узбекистан активно работят такива известни немски компании като „MAN”, „Claas”, „Knauf”, „Papenburg”.

За първи път на пазара дойдоха „Volkswagen” и „Viessmann”, след дълго прекъсване се върнаха „Siemens” и „Bosch”. През миналата година обемът на инвестициите на германските компании в икономиката на нашата страна [на Узбекистан, бел. ред.] е надхвърлил 700 милиона долара.

На срещата е постигната договореност за подкрепа на съвместни проекти, делови контакти и инициативи, а също така за разширяването на дейността на водещи немски компании и банкови институции в Узбекистан.

През месец май тази година е планирано провеждане на поредната среща на Узбекско – Германския Делови съвет, за да бъдат обсъдени новите направления в сътрудничеството и кооперирането, преди всичко в сферата на развитието на индустриалните клъстери, цифровизацията и „зелената икономика”, прокарването на проекти в областта на възобновяемата енергетика.

Договорено е продължаването на взаимодействието по въпросите на влизането на Узбекистан в Световната търговска организация, а също така и възможно най-бързото завършване на подготовката на Споразумение за разширено партньорство и сътрудничество в рамките на конструктивния диалог с Европейския съюз.

Подчетана е важността на задълбочаването на сътрудничеството по такива приоритетни направления, като осигуряването на правата и свободите на човека, борбата с корупцията и равенството между половете.

В областта на хуманитарната обмяна, подкрепа е получила инициативата за разширяване на изучаването на немския език в Узбекистан и приемането на съответна държавна програма.

Президентът на Узбекистан и Канцлерът на Германия също така са разменили мнения по актуалния международен дневен ред и по взаимодействието в рамките на глобалните и регионалните структури.

Беше подкрепена политиката на нашата страна [на Узбекистан, бел. ред.] за укрепване на дружбата, добросъседството, доверието и партньорството в Средна Азия. Високо са оценени усилията за съдействие на мирния процес в Афганистан, и на прокарването на регионални инфраструктурни проекти в сферата на транспорта и енергетиката с тази цел.

В края на преговорите, Президентът Шавкат Мирзийоев е поканил Федералният канцлер – Ангела Меркел да посети Република Узбекистан.

Срещата на лидерите на Узбекистан и Германия премина в традиционно открита, конструктивна, делова и дружествена атмосфера.

Источник: https://mfa.uz/29413