Италианските компании са поканени да участват в проекта ТАПИ (TAPI)

Автор
ДИА НА ТУРКМЕНИСТАН

Както беше съобщено, Държавният концерн „Туркменгаз“ вече е положил около 100 километра магистрални тръби о туркменската част на газопровода. Дължината на афганистанската и на пакистанската част от ТАПИ е в размер на 1635 километра.

Снимка: Държавна информационна агенция на Туркменистан

Та състоялия се в Милано, Туркмено – Италиански бизнес форум се е състояло представяне на газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ). Италианските предприемачи са били запознати с текущото състояние на проекта ТАПИ, включително с неговите технически, търговски, социални и финансови параметри.

Както беше съобщено, Държавният концерн „Туркменгаз“ вече е положил около 100 километра магистрални тръби о туркменската част на газопровода. Дължината на афганистанската и на пакистанската част от ТАПИ е в размер на 1635 километра.

Вниманието на аудиторията беше привлечено от значимостта на проекта от гледна точка на икономическите изгоди, които той ще донесе на региона. ТАПИ ще даде съществен тласък на икономическия растеж на Афганистан, Пакистан и Индия. На първо място, защото производството на електроенергия от природен газ е значително по-евтино от използването на дизелово гориво или на мазут. На второ място, достъпът до природен газ ще стимулира индустриализацията и инвестициите. На трето място, защото Афганистан и Пакистан ще получат милиардни приходи от транзитни такси.

Освен това, значителни икономически дивиденти ще имат изпълнителите по експлоатацията и техническото обслужване на газопровода, базирани в Германия, Гърция и Турция и техните местни подизпълнители в Афганистан и в Пакистан. Отделен въпрос са редица други косвени икономически изгоди.

Очаква се този проект да създаде повече от 40 хиляди работни места в Афганистан и в Пакистан. По-голямата им част ще бъде свързана със строителството, експлоатацията, обслужването и обезпечаването на безопасността на газопровода, който също така ще послужи като стимул за индустриализирането на тези страни и за повишаване на жизнения стандарт на населението.

Имайки пред вид изложеното, проектът се разглежда като стожер на мира и стабилността в региона. По тази причина той се ползува от поддръжката на различни международни организации и финансови структури. Италианските доставчици и строителни компании са били поканени да участват в неговото осъществяване.

Източник: Държавна информационна агенция на Туркменистан - http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=19856