Туркменистан ще даде кредит на Афганистан за да покрие дела си в проекта ТАПИ

Автор
АМИНА НАЗАРЛИ

Туркменистан ще даде кредит на Афганистан за да покрие дела си в проекта ТАПИ

„Ние се договорихме с Туркменистан, че той ще предостави на Афганистан кредит за поемане на разходите, а Афганистан в бъдеще ще го върне от приходите си от този проект“, е казал директорът по стратегическите изследвания на министерството на външните работи на Афганистан Уалиулла Шахин.

Снимка: FB профил на Уалиулла Шахин

Туркменистан ще отпусне кредит на Афганистан за да заплати дела си в проекта ТАПИ.

Както съобщава “Orient”, за това е направил изявление директорът по стратегическите изследвания на министерството на външните работи на Афганистан Уалиулла Шахин (Waliullah Shahin).

„Ние се договорихме с Туркменистан, че той ще предостави на Афганистан кредит за поемане на разходите, а Афганистан в бъдеще ще го върне от приходите си от този проект“ е казал Шахин.

Той също така е съобщил, че в най-близко време ще бъдат подписани седем споразумения по газопровода ТАПИ с партньорите по проекта.

Общо за осъществяването на проекта ТАПИ бяха планирани за подписване 16 споразумения. Девет то тях бяха подписани преди последните събития в Афганистан.

По-рано, заместник министър-председателят на Афганистан – Абдул Ханафи, потвърди привързаността на страната си към сътрудничество с Туркменистан и към задълбочаване на двустранните отношения.

Строителството на ТАПИ започна през 2015 година, а през септември 2020 година, представителите на Туркменистан и Афганистан подписаха меморандум за избора на поземлени участъци [за отчуждаване] под трасето на газопровода.

Тръбопроводът ТАПИ тръгва от гигантското газово находище „Галкънъш“, през южен Туркменистан, през афганистанските градове Херат и Кандахар, през пакистанските градове Квета и Мултан, за да стигне град Фазилка в западна Индия.

Източник: https://www.trend.az/business/transport/3539830.html