USAID е готова да продължи да инвестира в развитието на селското стопанство на Азербайджан

Автор
САДРАДДИН АГДЖАЕВ

USAID е готова да продължи да инвестира в развитието на селското стопанство на Азербайджан

„Участието на жените в селското стопанство представлява показател за равноправието н Азербайджан, а също така създава нови възможности за развитието на този отрасъл. USAID инвестира и е готово да продължи да инвестира в развитието на селското стопанство на Азербайджан, по-специално в проекти с участието на жените в този отрасъл“, е подчертал директорът на мисията на USAID в Азербайджан - Джайдев Сингх, по време на конференция на тема „Ролята на жените в селското стопанство на Азербайджан“.

Снимка: MASSA.az

Агенцията за международно развитие на САЩ (USAID) е готова да продължи да инвестира в развитието на селското стопанство на Азербайджан.

Това е заявил на 15 октомври 2021 година, директорът на мисията на USAID в Азербайджан - Джайдев Сингх, по време на конференция на тема „Ролята на жените в селското стопанство на Азербайджан“.

„Участието на жените в селското стопанство представлява показател за равноправието н Азербайджан, а също така създава нови възможности за развитието на този отрасъл. USAID инвестира и е готово да продължи да инвестира в развитието на селското стопанство на Азербайджан, по-специално в проекти с участието на жените в този отрасъл“, е подчертал Сингх.

Трябва да се отбележи, че конференцията е организирана от USAID в партньорство с Агенцията за аграрно кредитиране и развитие (AKIA) и с Продоволствената и селскостопанска организация на ООН (FAO).

Източник: https://www.trend.az/business/economy/3498714.html