УЗАГРОЕКСПОРТБАНК

Узбекистан ще продаде две държавни банки

Автор
В. НОВИКОВ

Агенцията за управление на държавните активи в Узбекистан обяви за намерението си да „утилизира“ държавния пакет акции в уставния капитал на две банки чрез публична продан. Целта на продажбата на държавния пакет акции е повишаването на финансовата устойчивост на банките и разширяването на спектъра на оказваните от тях професионални банкови услуги.