Узбекистан ще продаде две държавни банки

Автор
В. НОВИКОВ

Узбекистан ще продаде две държавни банки

Според съобщение на информационната служба на Агенцията за управление на държавните активи, за консултант по приватизацията на АКБ „Узагроекспортбанк“ е избрана международната консултантска компания “Grant Thornton”, а за „Пойтахт банк“ АД е избрана компанията “Deloitte”. И двете банки са създадени през 2017 година. „Узагроекспортбанк“ е предназначена да оказва финансова помощ на организации – износители на продукция. Задачата на „Пойтахт“ е да разширява мащаба на строителството на достъпни многофамилни жилища в град Ташкент.

Снимка: ИА „UZREPORT“

Агенцията за управление на държавните активи в Узбекистан обяви за намерението си да „утилизира“ държавния пакет акции в уставния капитал на две банки чрез публична продан. Целта на продажбата на държавния пакет акции е повишаването на финансовата устойчивост на банките и разширяването на спектъра на оказваните от тях професионални банкови услуги.

Според съобщение на информационната служба на Агенцията за управление на държавните активи, за консултант по приватизацията на АКБ „Узагроекспортбанк“ е избрана международната консултантска компания “Grant Thornton”, а за „Пойтахт банк“ АД е избрана компанията “Deloitte”.

И двете банки са създадени през 2017 година. „Узагроекспортбанк“ е предназначена да оказва финансова помощ на организации – износители на продукция. Задачата на „Пойтахт“ е да разширява мащаба на строителството на достъпни многофамилни жилища в град Ташкент.

Механизмът и процесът на продажбата на банките включва няколко етапа:

През първия етап, в съответствие с резултатите от проучването на представените от страна на претендентите документи, продавачът ще състави квалификационен подбор на направените търговски и финансови предложения.

След подписване на споразумение за конфиденциалност, участниците във втория етап ще получат по-нататъшни указания относно процеса и информационните материали за банките.

В рамките на третия етап трябва да бъдат подготвени и представени за разглеждане на продавача, търговски и финансови предложения.

На участниците в четвъртия етап, включени в краткия списък (shortlisted) и получили предварително разрешение от Централната банка, ще бъдат изпратени проектодоговор за покупко-продажба и сметка за заплащане на аванс, а също така и покана за провеждане на преки преговори.

Източник: https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/1198702-uzbekistan-prodast-dva-banka…