Узбекистан планира да премине към въглеродно неутрална икономика към 2050 година

Автор
BLACKSEA-CASPIA

Узбекистан планира да премине към въглеродно неутрална икономика към 2050 година

Ключов извод на отчета / доклада е това, че преходът на Узбекистан до 2050 година към енергиен сектор с нулеви емисии на въглерод е технически и икономически осъществим.

Снимка: Министерство на енергетиката на Узбекистан

Министерството на енергетиката на Република Узбекистан в сътрудничество с Министерството на инвестициите и външната търговия на Република Узбекистан, с поддръжката на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и на правителството на Япония е привлякло консорциум от международни експерти (Corporate Solutions, Tractebel & Guidehouse) за разработване на пътната карта за изучаване на възможностите за създаване на въглеродно-неутрален сектор за производство на електроенергия в Узбекистан до 2050 година.

Република Узбекистан преприема сериозни действия по въпросита на изменението на климата в контекста на своя принос за постигане на целите на Парижкото споразумение за смекчаване на последствията от изменението на климата и приспособяването към него. Отрасълът за производство на електроенергия, представлява основата на икономиката и е отговорен за значителен дял от емисиите на парникови газове в страната.

По такъв начин, декарбонизацията на производството на електроенергия ще играе решаваща роля в постигането на климатичните цели на Узбекистан. Република Узбекистан вече е набелязала амбициозна програма за развитие на възобновяемата енергетика в Концепцията на Министерството на енергетиката за 2020 – 2030 година.

Отчетът / Докладът определя пътната карта за въглеродна неутралност за електроенергийния сектор на Узбекистан, основана на изводите от Концепцията на Министерството на енергетиката за 2020 – 2030 година и разширява анализа до 2050 година. Пътната карта дава представа за политиката, технологиите и инвестициите, необходими за постигане на въглеродно неутрален сектор за производство на електроенергия до 2050 година.

Той използва авангардни инструменти за моделиране на енергийната система и за анализа на сценариите и изследва повече от десет възможни пътя за бъдещото развитие на сектора за производство на електроенергия в Узбекистан с цел разработването на оптимална пътна карта.

Ключов извод на отчета / доклада е това, че преходът на Узбекистан до 2050 година към енергиен сектор с нулеви емисии на въглерод е технически и икономически осъществим. Той показва траекторията, установена с Концепцията на Министерството на енергетиката за 2020 – 2030 година, както и способността на правителството на Узбекистан да бъде лидер в действията по борбата с изменението на климата в Централна Азия и извън пределите й, като при това се поддържа икономическият растеж.

Краткото съдържание на отчета – „Въглеродно неутралният сектор на електроенергетиката в Узбекистан. Резюме за политици”, може да се прочете тук: http://minenergy.uz/ru/lists/view/131 

Източник: http://minenergy.uz/ru/news/view/1090