„Узбеккосмос“ подготвя сътрудничество с NOKIA за привличане на авангардни финландски технологии

Автор
BLACKSEA-CASPIA

Узбеккосмос подготвя сътрудничество с NOKIA за привличане на авангардни финландски технологии

Експертите на NOKIA са направили разгърнато представяне на възможностите на компанията, които биха могли да представляват интерес за узбекската страна. Направени са били конкретни предложения за перспективни направления в които да се осъществява сътрудничеството между Узбекистан и NOKIA. По време на срещата са били обсъдени сферите на перспективното партньорство, както и графикът на предстоящите експертни контакти.

Снимка: „DUNYO“ IA

На 24 март 2021 година, посолството на Узбекистан в Рига е организирало среща във формата на видеконференция между ръководството и експертите на Агенцията за космически изследвания и технологии при Министерския съвет на Узбекистан – „Узбеккосмос“ и финландската корпорация NOKIA, съобщава DUNYO Information Agency.

NOKIA е световно известна транснационална технологична корпорация, която работи в повече от 100 държави по света. Персоналът и надхвърля 103 хиляди души. Годишният й доход достига 23 милиарда американски долара. Влиза в списъка на 500-те най-големи компании по света според Fortune Global 500. Компанията разработва следващото поколение стандарти за мрежите с подвижна връзка 5 G и има представителство в Узбекистан.

Видеоконференцията е била открита от посланика на Узбекистан във Финландия с резиденция в Рига – Н. Пр. Кадамбай Султанов и от вицепризидента на NOKIA за Европа и Средна Азия – Микко Лаванти.

Двете страни са разменили мнения за перспективните направления за сътрудничество между тях.

Отговорните представители на „Узбеккосмос“ са изложили подробна информация за задачите на новата Агенция. Подчертано е било особеното внимание на ръководството на Републиката на въпросите за развитието на космическия отрасъл и за привличането на авангардния опит на световните лидери в тази област. Във връзка с това е бил заявен интерес за определяне не сферите, в които би могло да се осъществява съвместно сътрудничество.

На свой ред, вицепрезидентът на NOKIA – Микко Лаванти си е спомнил с удовлетворение своето посещение в Узбекистан през месец февруари тази година. Той високо е оценил преобразованията, които се осъществяват в Узбекистан под ръководството на Президента Шавкат Мирзийоев и е отбелязал целенасочените усилия за привличане и прилагане на високи технологии във всички отрасли на икономиката на Републиката.

Експертите на NOKIA са направили разгърнато представяне на възможностите на компанията, които биха могли да представляват интерес за узбекската страна. Направени са били конкретни предложения за перспективни направления в които да се осъществява сътрудничеството между Узбекистан и NOKIA.

По време на срещата са били обсъдени сферите на перспективното партньорство, както и графикът на предстоящите експертни контакти.

Източник: https://dunyo.info/en/site/inner/uzbekcosmos_to_attract_advanced_finnis…;