В реките и водоемите на Азербайджан ще бъде извършено зарибяване с повече от 6 милиона рибки

Автор
САМИР АЛИ

В реките и водоемите на Азербайджан ще бъде извършено зарибяване с повече от 6 милиона рибки

Фирудин Алиев: В реките и водоемите ще бъдат пуснати 1,5 малки шаранчета, 2,03 милиона малки рибки – кутум, по милион малки бели амурчета и толстолобчета. Освен това, предприятието по развъждане на риба „Хъллъ“ планира да пусне в реките 550 хиляди малки есетри. Неотдавна малки рибки са били пуснати в реките Баситчай, Хякяри и Баргюшад

Снимка: Службата за охрана на биоразнообразието в Азербайджан

Министерството на екологията и природните ресурси на Азербайджан през тази година ще пусне 6,3 милиона малки рибки като зарибителен материал в реките и водоемите на страната.

За това е разказал началникът на Службата за охрана на биоразнообразието на Министерството на екологията и природните ресурси на Азербайджан – Фирудин Алиев.

Според него, в момента работата в тази посока продължава.

„В реките и водоемите ще бъдат пуснати 1,5 малки шаранчета, 2,03 милиона малки рибки – кутум, по милион малки бели амурчета и толстолобчета. Освен това, предприятието по развъждане на риба „Хъллъ“ планира да пусне в реките 550 хиляди малки есетри. Неотдавна малки рибки са били пуснати в реките Баситчай, Хякяри и Баргюшад“ е казал Алиев.

Източник: https://www.trend.az/business/3411988.html