В Туркменистан е утвърден редът за регистрация на индивидуалните предприемачи

Автор
ХУСЕЙН ХАСАНОВ

Въпросът е бил обсъден на заседание на правителството на Туркменистан. Президентът Гурбангулъ Бердимухамедов е подчертал, че държавата отделя огромно внимание на ускоряването на процеса на преход към пазарни отношения, в частност на развитието на недържавния сектор в икономиката.

Снимка: AKIpress.com

В Туркменистан е утвърден редът за регистрация на физическите лица, занимавщи се с предприемаческа дейност без да създават юридически лица, съобщава “Trend.az”, позовавайки се на обнародваното постановление на президента на Републиката.

Документът е бил подготвен в съответствие със закона „За предприемаческата дейност”, с цел въвеждане на ред в работата на малките и средните предприятия и усъвършенстване на данъчно-правните отношения.

Въпросът е бил обсъден на заседание на правителството на Туркменистан, съобщи държавната агенция „Туркмен дьовлет хаберларъ” на 19 декември 2019. Президентът Гурбангулъ Бердимухамедов е подчертал, че държавата отделя огромно внимание на ускоряването на процеса на преход към пазарни отношения, в частност на развитието на недържавния сектор в икономиката.

През месец ноември 2019 година, Международният валутен фонд отбеляза, че за развитието на частния сектор и за диверсификацията на икономиката на Туркменистан и с цел да се намали зависимостта от износа на въглеводороди, ще бъдат необходими по-действени рефирми, насочени към отслабване на административния контрол, отваряне на икономиката за конкуренция и повишаване на прозрачността.

Туркменистан взе курс към постепенен преход към пазарна икономика, което беше отразено и в Конституцията на страната. На дадения етап са осъществени редица мероприятия – деноминация на националната валута и преминаване на страната към международните счетоводни стандарти, станало през 2014 година.

В настоящия етап се създава нормативната база, създават се стоково-суровинна и валутна борса, борса на труда, създават се условия за свободна търговия на едро.

Поставени са цели за създаване и на други институции на пазарната инфраструктура като стоков пазар, фондов пазар, пазар на ценни книжа, информационни, консултантски и одиторски центрове.

Източник: https://www.trend.az/casia/turkmenistan/3166313.html