ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Туркменистан се надява да доставя в Европа природен газ от находището „Достлуг” в Каспийско море

Автор
BLACKSEA-CASPIA

Използването на находището „Достлуг” („Приятелство”) в Каспийско море от Туркменистан и Азербайджан, ще позволи да се изнася природен газ в западна посока, смята заместник-председателят на държавния концерн „Туркменгаз” – Гуванч Агаджанов.

Съкращаването на емисиите на CO2 ще стане ръководен принцип в сътрудничеството между ЕС и Азербайджан

Автор
НАРГИЗ САДЫХОВА

В момента Европейският съюз разработва програмата за подпомагане на Азербайджан в периода 2021 – 2027 година.

За това съобщи говорителката на Европейската комисия – Ана Писонеро.

По думите й, през месец февруари 2021 година са били проведени консултации със заинтересуваните страни за обсъждане на бъдещите насоки на помощта.

Европейската комисия: Има възможност за обмисляне на пътища за финансиране на проекта IAP

Автор
ЛЯМАН ЗЕЙНАЛОВА

Европейската комисия признава важността на Йонийско Адриатическия тръбопровод (Ionian-Adratic Pipeline - IAP) за регионалния газов пазар, по-специално за Хърватско, Албания, Черна гора и Босна и Херцеговина е съобщил източник от ЕК.

Започва процесът на адаптация на железопътния сектор на Грузия към стандартите и правилата на Европейския съюз

Автор
BLACKSEA-CASPIA

Европейският съюз започва нов туинингов проект, за да помогне на железопътния сектор на Грузия да се адаптира към стандаратите и правилата на ЕС и да укрепи нормативно - правната среда на Грузия, съобщават грузинските средства за масова информация.

Европейският съюз изрази своята признателност на Азербайджан за оказаната поддръжка

Автор
BLACKSEA-CASPIA

Ръководителят на представителството на Европейския съюз в Азербайджан – Кестутис Янкаускас благодари на Азербайджан.

За това се говори в публикация, поместена на страницата на представителството на ЕС във Фейсбук.

„Прожектирането на знамето на Европейския съюз върху сградата на Центъра „Хейдар Алиев”, отразява солидарността и партньорските връзки между ЕС и Азербайджан. Заедно ние сме сила! Благодарим ти, Азербайджан!”, се казва в публикацията.

Процедура за избор с публична покана с предмет: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ДМА в "АЙ БИ ДЖИ - ПЛАСТ ЕООД"

Автор
BLACKSEA-CASPIA

Във връзка с изпълнение на Договор за БФП № BG16RFOP002-2.049-0001-C01 „Подобряване на производствения капацитет в „АЙ БИ ДЖИ - ПЛАСТ“ ЕООД“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.049 МИГ „Долни Чифлик и Бяла” –Мярка 2. „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. се провежда процедура „избор с публична покана” с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ДМА: 1 бр. обработващ център за алуминий, 1 бр. едноглава отрезна машина с долно подаване на диска, 1 бр.

ЕС е готов да помогне на Азербайджан с най-новите технологии за производство на електроенергия от възобновяеми източници

Автор
ЛЯМАН ЗЕЙНАЛОВА, TREND.AZ

Европейският съюз (ЕС) е готов да помогне на Азербайджан с най-новите технологии в областта на производството на електроенергия от възобновяеми източници, е заявил пред “Trend.az” ръководителят на представителството на ЕС в Азербайджан – Кестутис Янаускас.

Кестутис Янаускас: За ЕС сключването на ново споразумение с Азербайджан си остава един от главните приоритети

Автор
ЛЯМАН ЗЕЙНАЛОВА

През 2019 година беше постигнат значителен напредък в преговорите по новото споразумение за партньорство между Европейския съюз (ЕС) и Азербайджан, е казал пред Trend.az ръководителят на представителството на ЕС в Азербайджан – Кестутис Янаускас.

Както е отбелязал Янаускас, значителна част от споразумението вече е предварително съгласувана.