Азербайджан и Латвия смятат да разширят сътрудничеството си в областта на пощенско – финансовите услуги

Автор
САДРАДДИН АГДЖАЕВ

Азербайджан и Латвия смятат да разширят сътрудничеството си в областта на пощенско – финансовите услуги

„Двете страни са изразили заинтересуваност за разширяването на пощенско-финансовото сътрудничество, на развитието на логистичните услуги в пощенската сфера и на увеличаването на броя на пощенските пратки в рамките на проектите за електронна търговия“, се казва в съобщението на азербайджанското Министерството на транспорта, съобщенията и високите технологии.

Снимка: „Азерпоща“ ООД

По сведения на Министерството на транспорта, съобщенията и високите технологии, на среща на генералния директор на дружеството с ограничена отговорност „Азерпоща“ Афган Джалилов и ръководителя на Пощата на Латвия – Маркис  Вилканс е бил обсъден въпросът за разширяването на сътрудничеството между Азербайджан и Латвия в областта на пощенско-финансовите услуги.

Афган Джалилов подробно е информирал латвийската страна за новите проекти, осъществявани от азербайджанските пощи, а също така и за действията им в областта на развитието на пощенско-финансовите услуги. 

Двете страни са обсъдили специално възможността за разширяване на сътрудничеството им в пощенската сфера.

На свой ред Маркис Вилканс е отбелязал, че иновационните проекти, осъществявани от „Азерпоща“ ООД за от голямо значение за Пощата на Латвия и обмяната на опит в тази област.

„Двете страни са изразили заинтересуваност за разширяването на пощенско-финансовото сътрудничество, на развитието на логистичните услуги в пощенската сфера и на увеличаването на броя на пощенските пратки в рамките на проектите за електронна търговия“, се казва в съобщението на азербайджанското Министерството на транспорта, съобщенията и високите технологии.

Източник: https://www.trend.az/business/it/3471410.html