Азербайджан участва в подготовката на правната основа за приложение на изкуствения интелект

Автор
САДРАДДИН АГДЖАЕВ

Азербайджан участва в подготовката на правната основа за приложение на изкуствения интелект

Ян Клайсен: Разбира се, прилагането на изкуствения интелект (ИИ) представлява само по себе си известен риск. Някои организации, примерно “Amazon” се отказаха от използването на ИИ. В редица структури също ограничават прилагането на изкуствен интелект по отношение на някои категории лица, примерно инвалиди, жени, нетрудоспособни граждани.

Снимка: Reuters

Азербайджан взима активно участие в подготовката на правната основа за прилагане на изкуствения интелект (ИИ), е заявил ръководителят на Дирекцията в Съвета на Европа по въпросите на информационното общество и борбата с престъпността – Ян Клайсен, по време на онлайн-мероприятието “Artificial Intelligence for Digital Governance Conference & Data Competition Confirmation”, организирано от Центъра за развитие на електронното правителство в Азербайджан.

Според думите на Ян Клайсен, изкуственият интелект играе важна роля в развитието на редица сектори.

Бързото развитие на ИИ стана през 2020 година, отбелязал е ръководителят на дирекцията.

„Лицевото разпознаване въз основа на прилагане на изкуствен интелект (ИИ), може ефективно да се прилага от правоохранителните органи. Днес, в сферата на използването на изкуствения интелект се взимат мерки за узаконяването на редица въпроси“, е добавил Клайсен.

Той е отбелязал, че изкуственият интелект (ИИ) трябва да отговаря на световните стандарти и на нормите за безопасност.

„Разбира се, прилагането на изкуствения интелект (ИИ) представлява само по себе си известен риск. Някои организации, примерно “Amazon” се отказаха от използването на ИИ. В редица структури също ограничават прилагането на изкуствен интелект по отношение на някои категории лица, примерно инвалиди, жени, нетрудоспособни граждани“ е казал Клайсен.

Според думите му, ИИ е новост, в сферата на прилагането на която в настоящия момент има редица бели петна.

„За да се отстранят тези бели петна, нашият комитут създаде специална работна група, която разработва основата за прилагане на ИИ в рамките на правните норми. Ще бъде създадена първата Конвенция по регулиране на приложението на решения с изкуствен интелект. Азербайджан активно участва в това. Надяваме се, че през тази година ще представим отчет по дадения документ“, казал е той.

Източник: https://www.trend.az/business/it/3414812.html