Четири страни от ЕС създават работна група зарази проекта за увеличаване на вноса на азербайджански газ

Четири страни от ЕС създават работна група зарази проекта за увеличаване на вноса на азербайджански газ

Автор:
ЛЯМАН ЗЕЙНАЛОВА

Словашкото министерство на икономиката: „В светлината на последните негативни геополитически развития, нашите доставчици действаха бързо, за да заменят доставките на руски газ. Нашият най-голям доставчик успя да осигури договори, които заменят почти 2/3 от руския газ, включително LNG и алтернативен тръбопроводен газ“.

Карта: BP

Четири страни от Европейския съюз създават работна група за проект за увеличаване на вноса на азербайджански газ, съобщили са словашкото министерство на икономиката.

Словакия, Унгария, Румъния и България по-рано се обърнаха към Европейската комисия с молба за отпускане на средства за развитие на инфраструктурата за получаване на допълнителен природен газ от Азербайджан. Става дума за развитие на съществуващата инфраструктура, изграждане на нови интерконектори и разширяване на капацитета на съществуващите.

„Заинтересованите страни ще създадат техническа работна група, която да подготви предпроектно проучване с технико-икономическа обосновка за проекта. По-нататъшното развитие на проекта ще зависи от резултатите от предпроектното проучване“, са казали от министерството.

От словашкото министерство са отбелязали, че диверсификацията на газоснабдяването е насъщен и актуален проблем.

„В светлината на последните негативни геополитически развития, нашите доставчици действаха бързо, за да заменят доставките на руски газ. Нашият най-голям доставчик успя да осигури договори, които заменят почти 2/3 от руския газ, включително LNG и алтернативен тръбопроводен газ. Предвид динамиката на пазара е трудно да се говори за конкретни бъдещи обеми. Според МЕА обаче ЕС може да се сблъска с недостиг от 30 милиарда кубични метра тази година. Инфраструктурните проблеми са пречка за доставката на допълнителни количества газ за вътрешния газов пазар. Ето защо инициативата, посочена по-горе, е важна и трябва да бъде подкрепена за доставката на азербайджански газ“, са казали от министерството.

Напомняме, че доставките на азербайджански газ през Южния газов коридор започнаха на 31 декември 2020 г. През юли 2022 г. беше подписан меморандум между Азербайджан и Европейската комисия, който предвижда увеличаване на доставките на газ от Азербайджан за Европа от 10 милиарда на 20 милиарда кубически метра годишно.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3711960.html