Грузинската компания „E-Space” планира да продава своето програмно осигуряване на световните пазари

Автор
ТАМИЛЛА МАМЕДОВА

Грузинската компания „E-Space” планира да продава своето програмно осигуряване на световните пазари

„E-Space” е единствената компания, която владее и управлява мрежата от обществени зарядни станции в Грузия. Компанията поддържа навлизането на електромобилите и внедряването на съответните нови технологии в страната. Компанията „E-Space” планира да установи до 100 обществени зареждащи устройства, в това число и няколко бързо зареждащи станции на основните магистрали.

Снимка: „E-Space” – Грузия

Една от основните задачи за 2021 година, стоящи пред компанията „E-Space”, управляваща обществената мрежа от електрически зарядни станциии в Грузия, е изваждането на своето програмно осигуряване на световния пазар.

За това са съобщили от грузинската компания „E-Space”.

„Ние вече можем да предложим на потенциалните си партньори технически пълен пакет наши електронни услуги. На тях няма да им се налага да преминават през сложния процес на създаване на програмно осигуряване, а ще могат да използват вече разработена - проверена и изпитана система, която също така включва в себе си съвместното използване на нашия опит и практика”, са подчертали от „E-Space”.

Ето списъкът от продукти, предлагани от компанията на заинтересуваните страни:

Бизнес-приложение;
Бизнес-модул;
модул за управление на зареждащо устройство. 

„Отначало ние започнахме с изложбена зала и продажба на зареждащи (зарядни) устройства. Днес, компанията вече е претърпяла интересна еволюция и в допълнение към продажбата на зарядни устройства, ние добавихме услугите попредоставяне на пълни IT услуги по управлението на електрическите зарядни устройства и по настройката на мрежата от тези устройства”, са отбелязали от компанията.

„Също така, ние управляваме собствена мрежа и поддържаме частните компании при създаването на собствената им инфраструктура”, са добавили от „E-Space”.

„E-Space” е единствената компания, която владее и управлява мрежата от обществени зарядни станции в Грузия. Компанията поддържа навлизането на електромобилите и внедряването на съответните нови технологии в страната. Компанията „E-Space” планира да установи до 100 обществени зареждащи устройства, в това число и няколко бързо зареждащи станции на основните магистрали.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3410733.html