Казахстан. Планират да създадат нов контейнерен терминал в морското пристанище Актау

Автор
СЕРИК САБЕКОВ

Казахстан. Планират да създадат нов контейнерен терминал в морското пристанище Актау

Разработва се въпросът за създаване на контейнеропоток към пристанище Актау, като бъдат построени: контейнерен терминал и комплекс по преопаковане на вагонни товари и на селскостопанска продукция в контейнери. Предвижда се обновяване на товарачната техника.

Карта: Actau Sea Port

В морското пристанище Актау се планира да бъдат въведени в експлоатация нов контейнерен терминал и комплекс за „преопаковане“ на вагонен товар.

„На 22 септември 2021 година по време на съвещание за социално-икономическото развитие на Мангистауска област, проведено в град Актау, Президентът на Казахстан е разпоредил на база на съществуващото пристанище в града да се създаде контейнерен хъб и да се преориентира част от товарите от Китай“, е съобщил Министърът на индустрията и инфраструктурното развитие на страната – Бейбут Атамкулов на заседание на Правителството.

Било е отбелязано, че в изпълнение на даденото поръчение се разработва въпроса за създаване на контейнеропоток към пристанището, като бъдат построени: контейнерен терминал и комплекс по преопаковане на вагонни товари и на селскостопанска продукция в контейнери. Предвижда се обновяване на товарачната техника.

„Като резултат от осъществяването на проекта, ние очакваме нарастване на контейнеропотока до 2025 година с 40 хиляди до 100 хиляди ДФЕ (TEU)“, е добавил Бейбут Атамкулов.

Бележка на редакцията: Под ДФЕ (на руски – ДФЭ, на английски TEU) се разбира така нареченият „двадесет футов еквивалент“ (Twenty-foot equivalent unit) – условна единица за измерване на вместимостта на товарни транспортни средства. Тя се използва често при описването на вместимостта на контейнеровози и на контейнерни терминали. Тя се основава на обема 20-футовия (6,1 метра) интермодален ISO-контейнер – метална кутия със стандартен размер, която може да се пренася с различен вид транспорт: автомобилен, железопътен и морски.

Един ДФЕ – TEU е еквивалентен на полезния обем на стандартен контейнер с дължина 20 фута (6,1 метра) и ширина 8 фута (2,44 метра). Височината на контейнерите може да е различна и обикновено е в границите от 1,3 до 2,9 метра, най-често – 2,59 метра. 45-футовите контейнери (13,7 метра) често се обозначават като 2 TEU, вместо 2,25 TEU.

Източник: https://lenta.inform.kz/ru/novyy-konteynernyy-terminal-planiruyut-vvest…