КСО

TAP ще участва във финансирането на реставрацията на Концертната зала в Тирана

Автор
BLACKSEA-CASPIA

Акционерното дружество „Транс-Адриатически газопровод“ (Trans Adriatic Pipeline AG - TAP) ще осигури 1,7 милиона евро за реставрирането, реконструирането и санирането на концертната зала в Университета по изкуствата в Тирана. TAP и Министерството на културата на Албания подписаха на 15 февруари 2021 година споразумение за съвместно финансиране в подкрепа на проекта за реконструкция на залата.

Три важни промени в Кодекса за социално осигуряване през 2021 г.

Автор
ЕМИЛИЯ МИЛЧЕВА

В „Държавен вестник“, бр. 103 от 04.12.2020 г., бе обнародван Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (ЗБДОО за 2021 г.). По стара традиция със Закона за бюджета на ДОО се правят и промени в Кодекса за социалното осигуряване (КСО). Няколко са основните промени, приети от депутатите от 44 Народно събрание, които заслужават сериозно внимание:

- на реда и начина за преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери (чл.102 от КСО);