Пристанището на Баку разработи нова стратегия за защита на околната среда

Автор
САДРАДДИН АГДЖАЕВ

Пристанището на Баку разработи нова стратегия за защита на околната среда

„За осъществяване на този проект, ние заедно с международните експерти, разработихме дългосрочната стратегия „Пристанище Баку 2035 – нулеви CO2 емисии“. Новата стратегия ще стане основа за практическите действия, целящи намаляването на емисиите на въглероден диоксид до нулево равнище“, се казва в съобщението на пристанищната администрация.

Снимка: Пристанище Баку

Международното морско търговско пристанище на Баку разработи нова стратегия за защита на околната среда, съобщи пристанищната администрация. В съобщението се казва, че опазването и подобряването на състоянието на околната среда са възможно най-важни приоритети на пристанището.

„Днес, нашето пристанище е първото „зелено пристанище“ на бреговете на Каспийско море и през тази година ние отново бяхме удостоени със сертификата „EcoPorts“ на организацията на Европейските морски пристанища. Освен това, в рамките на финансиран от Европейския съюз проект за засилване на операционния потенциал на пристанището (фаза – 2), вече са проведени редица успешни мероприятия за осигуряване на опазването на околната среда, а също така са взети и превантивни мерки за минимизация на екологичните рискове“, се казва в съобщението на пристанищната администрация.

Освен това, в съобщението се отбелязва, че на следващия етап, пристанище Баку ще се стреми към намаляване на емисиите на въглероден диоксид до нулево ниво през 2035 година.

„За осъществяване на този проект, ние заедно с международните експерти, разработихме дългосрочната стратегия „Пристанище Баку 2035 – нулеви CO2 емисии“. Новата стратегия ще стане основа за практическите действия, целящи намаляването на емисиите на въглероден диоксид до нулево равнище“, се казва в съобщението.

Източник: https://www.trend.az/business/transport/3471765.html