Швейцария вижда потенциал в укрепването на връзките с Азербайджан в сферата на възобновяемите енергийни източници

Автор
НАРГИЗ САДЫХОВА

Швейцария вижда потенциал в укрепването на връзките с Азербайджан в сферата на възобновяемите енергийни източници

Мюриел Пеневер: В Швейцария има много доставчици на иновационни енергийни технологии. С оглед на развитието на тези технологии в Швейцария и в други страни, тези компании – доставчици виждат растящи възможности на пазарите, предлагащи привлекателни инвестиционни условия.

Снимка: APA.az

Швейцария вижда потенциал за укрепване на връзките с Азербайджан в сферата на енергетиката.

Това е заявила посланичката на Швейцария в Азербайджан – Мюриел Пеневер (Muriel Peneveyre).

Тя е отбелязала, че това се отнася особено за такива сектори като енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ).

„В Швейцария има много доставчици на иновационни енергийни технологии. С оглед на развитието на тези технологии в Швейцария и в други страни, тези компании – доставчици виждат растящи възможности на пазарите, предлагащи привлекателни инвестиционни условия“, е заявила Пеневер.

Също така, тя е отбелязала, че разработването на съвместни проекти за сътрудничество между азербайджанските и швейцарските компании зависи от взаимните им интереси.

Сътрудничеството в областта на енергетиката заема особено място в икономическите отношения между Азербайджан и Швейцария.

Във връзка с това, „меморандумът за разбирателство относно сътрудничеството в областта на енергетиката между Азербайджан и Швейцария“, служи на разширяването на взаимоотношенията в тази област.

Напомняме, че Държавната нефтена компания на Азербайджанската Република (SOCAR) има верига от бензиностанции в Швейцария.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3413460.html