Според Министъра на икономиката на Азербайджан, инвестициите на Ислямската банка за развитие в страната са около един милиард американски долара

Автор
ЗЕЙНИ ДЖАФАРОВ

Според Министъра на икономиката на Азербайджан, инвестициите на Ислямската банка за развитие в страната са около един милиард американски долара

Михаил Джаббаров е заявил също така за заинтересуваността на Азербайджан от разширяването на връзките с Ислямската банка за развитие (ИБР), за възможността за сътрудничество с банката в областта на възстановяването на освободените от арменска окупация територии и е отбелязал важността на тези територии да се осъществят концепциите „умно село“ и „умен град“. Той се е изказал в полза на поддръжката на проекти, свързани със строителството на мрежа от устойчива инфраструктура.

Снимка: Министерство на икономиката на Азербайджан

Инвестициите на Ислямската банка за развитие (ИБР) в икономиката на Азербайджан възлизат на около един милиард американски долара, вложени в рамките на 18 проекта.

За това е заявил министърът на икономиката на Азербайджан – Михаил Джаббаров по време на среща с президента на групата на Ислямската банка за развитие (ИБР) – Бендер Хаджар.

Според министъра, Азербайджан високо цени поддръжката на банката, оказвана в сферата на развитието на частния сектор.

Той е отбелязал, че осъществяването на 17 проекта, обхващащи селското стопанство, социалната сфера и водоснабдяването, вече е завършена, а още един проект е в състояние на осъществяване.

Михаил Джаббаров е заявил също така за заинтересуваността на Азербайджан от разширяването на връзките с Ислямската банка за развитие (ИБР), за възможността за сътрудничество с банката в областта на възстановяването на освободените от арменска окупация територии и е отбелязал важността на тези територии да се осъществят концепциите „умно село“ и „умен град“. Той се е изказал в полза на поддръжката на проекти, свързани със строителството на мрежа от устойчива инфраструктура.

На срещата е била изнесена информация за приоритетите на социално-икономическото развитие на Азербайджан, отбелязана е била възможността за сътрудничество на Банката с Агенцията за развитие на малкия и средния бизнес и с откритото акционерно дружество „Азербайджанска инвестиционна компания“, а също така и за развитието на Азербайджан и региона с прилагането на технологиите на дигиталната икономика и на Четвъртата промишлена революция.

На свой ред, президентът на грапата на Ислямската банка за развитие (ИБР) е разказал за поддръжката от страна на банката, окозвана на Азербайджан в провеждането на икономически реформи и е съобщил за възможностите за разширяване на двустранните връзки. Също така, той е подчертал, че ИБР и по-нататък активно ще участва в проекти, осъществявани в Азербайджан.

Източник: https://www.trend.az/business/finance/3430261.html