ВОДОРОД

Ще бъде изготвена технико-икономическа обосновка за проект за износ на електроенергия за Европа през Азербайджан

Автор:
Хумай Агаджанова

През тази година ще започне изготвянето на технико-икономическа обосновка (предпроектно проучване) във връзка с възможностите за износ на електроенергия от страните от Средна Азия към Европа през територията на Азербайджан.

Това е казал пред репортери заместник-министърът на енергетиката на Азербайджан Елнур Солтанов в понеделник, 15.04.2024 година.

По думите на заместник-министъра, вече са готови техническите условия за привличане на компания за извършване на дейностите по проекта.

Теодор Дечев: Азербайджан се превърна в първостепенен доставчик на природен газ и в един от стълбовете на енергийната сигурност в България

Автор:
Камил Махмудов

Интервю с д-р Теодор Дечев, доцент във Висшето училище по сигурност и икономика (ВУСИ) в град Пловдив, ръководител на Лабораторията по проблемите на Черноморския и Каспийския регион.

Как оценявате нивото на азербайджанско-българските отношения?

Александра Сдуку: Гърция подкрепя разширяването на TAP и IGB

Автор:
Ляман Зейналова

Гърция подкрепя усилията за увеличаване на капацитета на Трансадриатическия газопровод (TAP) и междусистемната връзка Гърция-България (IGB).

Това е заявила заместник-министърът на околната среда и енергетиката на Гърция - Александра Сдуку в речта си на 10-то заседание на Консултативния съвет на Южния газов коридор в Баку, съобщава гръцкото министерство на околната среда и енергетиката.

Перспективите на „водородната икономика“ в регионите от Средна Азия и Каспийско море ще бъдат обсъдени в Астана

Автор:
Лада Евграшина

Перспективите за производство на „зелен“ водород в страните от Средна Азия и Каспийския регион ще бъдат обсъдени на 17 септември в Астана, съобщава организаторът на това събитие, международната компания „Globuc International Company“. 

„Булгартрансгаз“ ще осъществи важен регионален водороден проект

Автор:
Лада Евграшина

Проектът на „Булгартрансгаз“ за създаване на инфраструктура за пренос на водород беше включен в списъка на проектите от общ интерес на ЕС (PCI) и ще се превърне във важен „зелен“ проект за страната и региона, каза изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов в интервю за Българската телеграфна агенция (БТА).

Според него предложеният от „Булгартрансгаз“ проект за създаване на инфраструктура за пренос на водород е ключов за осъществяването на концепцията за пренос на чист водород.

TAP се подготвя за тестови изпитания за доставка на водород

Автор:
Ляман Зейналова

Консорциумът Трансадриатически тръбопровод (TAP) ще проведе изпитания за доставка на водород този месец, съобщиха от TAP AG.

Азербайджан има възможности да произвежда водород на икономически изгодни цени според Световната банка

Автор:
Марияна Ахмедова

Азербайджан има способността да произвежда „зелен“ и „син“ водород на икономически изгодни цени.

Това каза в ексклузивно интервю за „Trend“ Роланде Прайс, регионален директор на Световната банка (СБ) за Южен Кавказ.

Оста Азербайджан – Казахстан като локомотив на деколонизацията в Средна Азия и Южен Кавказ

Автор:
ДОЦ. Д-Р ТЕОДОР ДЕЧЕВ

Ситуацията, която беше създадена с ескалацията на военните действия в Украйна и въвличането на Руската федерация в пълномащабна война с Киев, отключи верига от последващи събития. Някои от тях имаха предистория и бяха част от вече протичащи процеси, но като цяло войната в Украйна рязко ускори комплекс от процеси, който би могъл да бъде наречен „втори етап на деколонизацията“ на бившите територии на Руската империя и Съветския съюз в Южен Кавказ (Закавказието) и Средна Азия.

Азербайджан може да стане важен доставчик на нисковъглероден водород за ЕС

Автор:
Ляман Зейналова

Азербайджан може да стане важен регионален лидер и доставчик на висковъглероден водород в ЕС.

Това е заявил пред Агенция „Тренд“ Владимир Рогов, управляващ директор и партньор в „Boston Consulting Group“ (BCG). Той е подчертал, че в периода до 2050 година, световните инвестиции в нисковъглероден водород ще възлизат някъде между 6 и 12 трилиона американски долара.

Парвиз Шахбазов: Азербайджан продължава осъществяването на проекта за транспортиране на „зелена енергия“ в ЕС

Автор:
САДРАДДИН АГДЖАЕВ

Продължава осъществяването на проекта, предвиждащ пренос на „зелена енергия“ от Азербайджан в Румъния и Унгария през Грузия и Черно море.

Това е заявил министър Парвиз Шахбазов по време на кръгла маса, посветена на перспективите на бъдещото енергийно партньорство в рамките на конференцията „Берлински диалог за енергийния преход“, съобщават от министерството на енергетиката на Азербайджан.

Subscribe to ВОДОРОД