В Ашхабад планират мащабни работи за модернизация на енергийната система

Автор
ХУСЕЙН ХАСАНОВ, TREND.AZ

Вице премиерът Чаръмират Пурчеков е представил за разглеждане предложения за извеждане на системата на електроснабдяването на качествено ново ниво, с цел да се повиши недждността й, както и да се задоволят растящите нужди от електроснабдяване, като се имат пред вид строящите се в столицата сгради и съоръжения.

Снимка: Türkmenistanyň Hronikasy

Президентът на Туркменистан – Гурбангулъ Бердимухамедов се е запознал с планираните работи за модернизация на електрическата система на столицата на страната – Ашхабад, съобщава “Trend.az”, позововавайки се на държавната информационна агенция „Туркмен довлет хабарларъ”.

Вице премиерът Чаръмират Пурчеков е представил за разглеждане предложения за извеждане на системата на електроснабдяването на качествено ново ниво, с цел да се повиши недждността й, както и да се задоволят растящите нужди от електроснабдяване, като се имат пред вид строящите се в столицата сгради и съоръжения.

В съобщението се казва, че държавният глава е отбелязал необходимостта да се предвиди и създаването на автономни енергосистеми. Също така е било подчертано, че по наличие на енергийни ресурси, Туркменистан е една от най-богатите държави, а производството на електрическа енергия се смята по цял свят за една от най-доходоностните дейности.

През 2018 година, населението на столицата на Туркменистан надхвърли един милион души, за сметка на териотриалното разширяване на границите на Ашхабад. По данни от преброяването на населението от 1995 година, броят на населението на столицата е бил 604,7 хиляди души.

В предишни съобщения от Туркменистан се съобщаваше, че с оглед на осигуряването на непрекъсната и безаварийна работа на електроснабдяването в Туркменистан са възнамарявали да създадат пръстеновидна енергийна система.

Общият обем на произвежданата в Туркменистан електроенергия къв 2024 година се планира да стигне до 33 милиарда киловатчаса, което е с 27,2 процента повече от това, което беше планирано за 2018 година.

Туркменистан продава електрическа енергия на Афганистан, Иран, Турция и Узбекистан. Официален Ашхабад също така изучава перспективите за доставка на електричество на пазарите на Кавказ и в редица страни от Средна и Южна Азия.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3174827.html