Гурбангулъ Бердимухамедов: Благодарение на координираните съвместни усилия на Туркменистан и Азербайджан, паромната връзка между пристанищата Туркменбаши и Баку продължава да действува

Автор
BLACKSEA-CASPIA

Паромният терминал  на пристанище Туркменбаши.

Снимка: turkmenistan.gov.tm

Благодарение на координираните усилия на Туркменистан и Азербайджан, продължава да работи паромната връзка между пристанищата Туркменбаши и Баку. Това е заявил на 10 април 2020 година, президентът на Туркменистан – Гурбангулъ Бердимухамедов, в изказване по видеоконферентна връзка пред извънредната Среща на най-високо равнище на Тюркския съвет.

„Изразявам дълбока признателност на Президента на Азербайджанската република, уважаемият Илхам Хейдарович Алиев, за инициативата да се организира тази Среща на най-високо равнище, която ни дава добра възможност да обсъдим възможно най-важни въпроси, които са с глобален характер и засягат всички страни по света. Очевидно е, че днес човечеството се сблъсква с ново, крайно сериозно предизвикателство, което обхваща обширни географски пространства”, казал е той.

Като е отбелязъл, че сегашната ситуация влияе отрицателно на живота на много държави и народи, Президентът на Туркменистан е засегнал значението на координираните стъпки, а също така демонстрацията на хуманизъм, взаимна поддръжка, солидарност в борбата с тази опасност. Гурбангулъ Бердимухамедов е разказал за провежданата в Туркменистан работа за борба срещу коронавирусът. Той също така е подчертал необходимостта от осигуряване на устойчивостта на търговско-икономическите връзки, на жизнеспособността на транспортните връзки между държавите в така създалите се условия.

„Бих искал да отбележа, че благодарение на координираните съвместни усилия на Туркменистан и Азербайджан, продължава да работи паромната връзка през Каспийско море между пристанищата Туркменбаши и Баку, която представлява възможно най-важна транспортна артерия, осигуряваща товаропотоците на обширно геоикономическо пространство. Съвместните действия с нашите регионални партньори позволяват да се осигурява нормален режим на функциониране на транспортните коридори по линиите Изток – Запад и Север – Юг. Ние, като братски държави, обединени от обща история, високи духовни и социални ценности, трябва днес да ги проявим в пълна степен”, е казал Президентът на Туркменистан.

Източник: https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3221551.html