ЕГИПЕТ

Президентът на Египет Ел-Сиси обсъди сътрудничеството с Гърция по проекти за производство на електроенергия

Автор
BLACKSEA-CASPIA

Президентът на Египет Абдел Фатах Ал-Сиси се срещна с главния изпълнителен директор и основател на гръцката група Copelouzos Димитрис Копелузу. На срещата присъстваха още египетският министър-председател д-р Мустафа Мадбули и министърът на електроенергията и възобновяемата енергия д-р Мохамед Шакер.

Русия е удвоила доставките на зърно на азербайджанския пазар

Автор
Eлдар Джанашвили, Trend.az

Износът на зърно и зърнени продукти от Русия за Азербайджан от началото на второто полугодие възлиза на 857 хиляди тона, съобщава “Trend.az”.

Според наличните данни, това надвишава три пъти показателите от аналогичния период през миналата година.

Делът на изнасяното в Азербайджан зърно, представлява около четири процента от общия обем на изнасяното от Русия зърно.

По този показател, Азербайджан е сред водещите страни, заедно с Турция, Египет, Бангладеш и други страни.