Проектът за междусистемна електрическа връзка Египет-Гърция на ELICA SA - компания на Copelouzos Group, беше представен на Световната конференция на ООН за изменението на климата COP27

Автор
ДИАНА ЗАЙКОВА

Проектът за междусистемна електрическа връзка Египет-Гърция на ELICA SA - компания на Copelouzos Group, беше представен на Световната конференция на ООН за изменението на климата COP27

Събитието се състоя в павилиона на Европейската комисия в присъствието на редица високопоставени лица, министри, посланици и генерални секретари. Главният изпълнителен директор на бизнес звеното за възобновяеми източници и съхранение на енергия на Copelouzos Group Джон Каридас представи напредъка на проекта за междусистемна електрическа връзка между Египет и Гърция и изтъкна многобройните екологични предимства на проекта, който отразява изцяло европейските цели за „по-зелена“ енергетика.

Снимка: Action Global Communications Bulgaria

Знаковият проект за междусистемна електрическа връзка Египет-Гърция (GREGY), който се разработва от компанията ELICA SA на Copelouzos Group, беше презентиран по време на Световната конференция на ООН за изменението на климата COP 27 в Шарм ел-Шейх, Египет. Представянето на проекта беше реализирано под егидата на гръцкото министерство на околната среда и енергетиката и с участието на министъра на околната среда и енергетиката на Гърция Костас Скрекас, министъра на енергетиката на България Росен Христов и Хари Бойд-Карпентър, управляващ директор по стратегията за климата на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

Събитието се състоя в павилиона на Европейската комисия в присъствието на редица високопоставени лица, министри, посланици и генерални секретари. Главният изпълнителен директор на бизнес звеното за възобновяеми източници и съхранение на енергия на Copelouzos Group Джон Каридас представи напредъка на проекта за междусистемна електрическа връзка между Египет и Гърция и изтъкна многобройните екологични предимства на проекта, който отразява изцяло европейските цели за „по-зелена“ енергетика.

„С бързо, но внимателно планиране, което взема предвид всички параметри на такъв геополитически сложен проект, компанията ELICA на Copelouzos Group подготвя огромна инвестиция в областта на зелената енергия, което ще доведе до промени на енергийната карта на Югоизточна Европа“, посочи Каридас.

Електрическата интерконекторна връзка между Египет и Гърция ще се осъществява чрез подводен кабел с дължина от около 950 км и ще има възможност за пренос на електрическа енергия и в двете посоки. Проектът е с особена важност и висок приоритет за Европа, с ключова роля за формирането на новата енергийна карта на по-широкия регион, която търпи трансформация с оглед на актуалната геополитическа обстановка и на енергийната криза.

Интерконекторът GREGY-Elica се развива с бюджет от 3,5 милиарда евро и има решаващо значение за енергийната независимост от изкопаеми горива и природен газ. Подводният кабел, който ще свързва двете държави, ще носи 100% зелена, чиста и евтина енергия.

По проект близо 3000 MW зелена енергия ще бъдат транспортирани посредством подводния кабел от Египет към Гърция. Тези количества ще бъдат генерирани от 9,5 GW възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), които Copelouzos Group ще изгради и експлоатира в Египет, като по този начин могат да бъдат заменени около  4,5 милиарда кубични метра природен газ годишно. Това ще намали емисиите на CO2 с 10 милиона тона годишно.

Интерконекторната връзка Египет-Гърция е в пълно съответствие със стратегията на Европейския съюз за преход към зелена енергия и постигане на нулеви емисии на CO2 до 2050 г., като в същото време допринася за позиционирането на Гърция като ключов център за зелена енергия в по-широкия регион на Югоизточното Средиземноморие. Проектът GREGY е водещ за Югоизточна Европа и изцяло подкрепя политиката на ЕС за създаване на зелени енергийни коридори между Севера и Юга, свързващи електрическите системи на Европа и Северна Африка.

За Copelouzos Group:
Основните бизнес области за Copelouzos Group, Гърция, са енергийният сектор (природен газ, производство и търговия с електроенергия и възобновяемите енергийни източници), управление на проекти, фасилити мениджмънт и външна реклама. Концесиите представляват друг важен бизнес сектор на Групата, като най-значимият обект е изложбеният център Athens Metropolitan, разположен близо до международното летище Атина. Групата притежава силно и диверсифицирано портфолио от стратегически инвестиции като инфраструктурни проекти, най-важните от които са международното летище в Атина и развитието и управлението на 14 гръцки регионални летища. Групата притежава и значителна позиция що се отнася до активи на недвижимите имоти, притежавайки една от най-големите компании в този сектор в Гърция.

Източник: Action Global Communications Bulgaria