КРИЗА

Причините за нарастването на цените на природния газ в Европа и глобалните последствия

Автор
ЛЯМАН ЗЕЙНАЛОВА

Цените на природния газ в Европа започнаха да растат през април 2021 година и от тогава се повишиха осем пъти. Котировките стигаха до 1969,2 американски долара за хиляда кубически метра. Като отчитаме, че на природния газ се падат 22 процента от производството на електроенергия в Европа, резкият скок на цените на синьото гориво вдигна и цените на електроенергията до най-високото им равнище за цялата известна ни история. Така например, цените на електроенергията стигнаха до 302,5 евро за мегаватчас в Германия и 288 евро за мегаватчас – в Испания.

Влошаването на публичните финанси на редица страни от ЕС увеличава уязвимостта при кризи

Автор
Д-р Мартин Димитров

Стратегията на България е да запази валутния борд до приемането на еврото. Поради различни причини, приемането на България в ERM 2 се отложи. Това е подходящо време за провеждането на дискусия за ползите и рисковете от планираната евроизация. Първите анализи по темата започват още в началото на новия век. (Виж например – Йонкова. А, Богданов .Л, Станчев. К, Стоев. Г и Димитров. М, Сборник – „Размисли за валутния режим: поуки от историята и перспективи”, 2002, стр. 6-27).