Причините за нарастването на цените на природния газ в Европа и глобалните последствия

Причините за нарастването на цените на природния газ в Европа и глобалните последствия

Автор:
ЛЯМАН ЗЕЙНАЛОВА

„Високите цени на природния газ, както и на втечнения природен газ (LNG) принуждават азиатските вносители да залагат повече на въглищата, но и на нефта за производството на електроенергия. В Китай, правителството вероятно ще намали доставките в промишлените отрасли, за да осигури с помощта на природния газ отоплението на домовете, ако зимата бъде студена. Това се е случвало и преди и може отново да се повтори. По този начин, всичко това може да прерасне в глобална криза“, е казал Синдре Кнутсон от независимата норвежка изследователска и консултантска компания “Rystad Energy”.

Снимка: Rystad Energy

Цените на природния газ в Европа започнаха да растат през април 2021 година и от тогава се повишиха осем пъти. Котировките стигаха до 1969,2 американски долара за хиляда кубически метра. Като отчитаме, че на природния газ се падат 22 процента от производството на електроенергия в Европа, резкият скок на цените на синьото гориво вдигна и цените на електроенергията до най-високото им равнище за цялата известна ни история. Така например, цените на електроенергията стигнаха до 302,5 евро за мегаватчас в Германия и 288 евро за мегаватчас – в Испания.

Причините за нарастването на цените на природния газ

Повишеното търсене на природен газ на фона на възстановяването на световната икономика. Както е известно, ограниченията свързани с пандемията COVID-19, доведоха до намаляване на търсенето на енергоносители. Потреблението на природен газ според окончателните данни за 2020 година е намаляло с 1,9 процента. Съгласно данните на Световната Банка (WB), през 2020 година на фона на пандемията от коронавируса, световната икономика се „свила“ с 3,5 процента.

През 2021 година, на фона на постепенното възстановяване на световната икономика и на снемането на ограниченията се забелязваше положителна динамика в различните й отрасли, в това число и в енергийния отрасъл. На свой ред, икономическият подем доведе до повишаване на търсенето на енергоносители. Световната банка прогнозира за цялата 2021 година да станем свидетели на нарастване на търсенето с 5,6 процента, което ще стане рекорд за този показател за периода на последните 80 години. Рекордът е обусловен от интензивния подем на икономическата активност в няколко големи страни. Международната енергийна агенция (МЕА) очаква, че в края на 2021 година, нарастването на световното търсене на природен газ ще достигне 3,6 процента.

Сезонният фактор. Суровата зима в Европа, Азия и Северна Америка доведе до по-бързо намаляване на наличните обеми природен газ в подземните хранилища. Освен това, относително високите температури на въздуха през лятото още повече увеличиха търсенето на електроенергия. Това доведе до ръст на търсенето на природен газ. В резултат на това, нивото на запълване на подземните газохранилища рязко се понижи. Към края на септември подземните газохранилища в Европа бяха запълнени едва 72 процента, срещу 94 процентово запълване през аналогичния период на миналата година.

Понижаване на дела на възобновяемите източници на енергия. От началото на 2021 година в енергийния баланс на Европа се наблюдава намаляване на дела на вятърната енергия, което е свързано с относително безветрената метеорологична обстановка. В същото време, засушаването в северното и в южното полукълбо доведе до намаляване на производството на електроенергия от ВЕЦ. В резултат, Европа придоби горчив опит с прекомерното доверие във възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), тъй като производството в тази сфера зависи от метеорологичните условия.

Намаляване на добива на природен газ. За първите осем месеца на 2021 година, добивът на природен газ в Европа (ЕС плюс Обединеното кралство) е намалял с 24 процента или с 12,5 милиарда кубически метра в сравнение с аналогичния период на 2019 година.

Проблеми, свързани с вноса. През януари – август 2021 година, Русия изнесе в Европа 99 милиарда кубически метра природен газ, което е с 19,3 милиарда кубически метра по-малко, отколкото през аналогичния период на миналата 2020 година. По време на пандемията, някои страни не успяха да проведат ремонтни работи на обектите за пренос на природен газ.

Затова, мнозинството от страните – износители на природен газ за Европа, особено Норвегия, пристъпиха към ремонтно – технически работи през лятото на 2021 година. На свой ред, това доведе до намаляване на доставките на газ за Европа. Така например, износът на природен газ от Норвегия намаля през първите осем месеца на 2021 година с 3,1 милиарда кубически метра в сравнение с аналогичния период на 2019 година.

Глобалните последици от газовата криза в Европа

Азербайджанската агенция „Тренд“ цитира вицепрезидента по пазарите на природен газ на независимата норвежка изследователска и консултантска компания “Rystad Energy” – Синдре Кнутсон, за това че задържалият се дефицит на природен газ в Европа може да прерасне в глобална криза.

„Високите цени на природния газ, както и на втечнения природен газ (LNG) принуждават азиатските вносители да залагат повече на въглищата, но и на нефта за производството на електроенергия. В Китай, правителството вероятно ще намали доставките в промишлените отрасли, за да осигури с помощта на природния газ отоплението на домовете, ако зимата бъде студена. Това се е случвало и преди и може отново да се повтори. По този начин, всичко това може да прерасне в глобална криза“, е казал Синдре Кнутсон.

Също така, Кнутсон е отбелязал, че подобряването на положението на пазара може да се очаква чак след като предстоящата зима отмине.

Прогнози за 2022 година

Международната енергийна агенция очаква, че сегашните високи цени на газа ще се запазят и през първото тримесечие на 2022 година.

„През 2022 година, цените на „Henry Hub“ ще нараснат с пет процента, на TTF – с 10 процента, а спотовите цени на втечнения газ в Азия ще нараснат с шест процента в сравнение с тазгодишните нива. След приключването на отоплителния сезон, цените ще спаднат. През втората половина на 2022 година, цените на „Henry Hub“ ще бъдат средно с 18 процента по-ниски в сравнение с второто полугодие на 2021 година, като при това цените, както на TTF, така и на азиатския спотов втечнен газ ще намалеят почти с 40 процента“, се казва в отчета на Международната енергийна агенция.

Как да се преодолее кризата?

В писмо изпратено от министрите на финансите и енергетиката на Гърция до  страните от Еврогрупата се казва, че ЕС трябва да приеме нови инструменти за намаляване на уязвимостта на газовия пазар и за ограничаване на колебанията му.

„Ние призоваваме Европейската комисия да разработи набор от инструменти за извънредни ситуации, които да предоставят на страните – участнички различни предварително разработени варианти и съответните средства за правна защита в аналогични ситуации на нестабилност на пазара. Това ще повиши увереността и предсказуемостта както за правителствата, така и за потребителите, изпращайки силен сигнал към пазарите и карайки потенциалните спекуланти да се въздържат от манипулиране на цените на енергоносителите“, се казва в писмото.

В частност, министрите предлагат да се проучи възможността да се създаде фонд на ЕС, който да хеджира колебанията на цените на природния газ в случай на техни изключително високи скокове, които могат да се повторят в бъдеще.

„Освен това, ЕС е длъжен да действа стратегически, като се възползва от правото си да води колективни преговори. Нашата сегашна зависимост и уязвимост от колебанията на пазара, подриват стратегическата автономия и суверенитет на ЕС, позволявайки на трети страни да използват цените на енергоносителите, като политическо оръжие срещу интересите на ЕС. Европейският съюз е длъжен колективно да натрупва стратегически запаси от природен газ чрез централизирана европейска платформа и да развива стратегически хранилища за газ по цяла Европа“, се казва в писмото.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3496116.html