Над Казахстан надвисна кадрови дефицит

Автор
ДЖАМИЛЯ КАРИМОВА, LS

„Към 2025 година са възможни структурни дисбаланси, свързани преди всичко с дефицита на кадри със средна квалификация. Ще намалее търсенето на нискоквалифицирани кадри и ще нарастне търсенето на висококвалифицирани. Допълнителната необходимост от кадри ще бъде за повече от 573 хиляди души. Основната необходимост от кадри ще възникне в Туркестанска област, Шъмкент, Алмати и Нур-Султан. При това, 23 процента от работниците сега нямат образование и нашата задача е да намалим броя на работниците без квалификация”, е отбелязал Министърът на труда на Казахстан - Бердибек Сапарбаев.

Снимка: NewsRoom.kz

Министерството на труда и социалната защита на населението на Казахстан е изчислило, колко работни места ще бъде необходимо да се създават ежегодно до 2025 година, предава он-лайн изданието LS. По думите на министъра на труда Бердибек Сапарбаев, казахстанците ще трябва всяка година да създават около 380 хиляди нови работни места.

„Излиза, че ежегодно трябва да се дава чист прираст от 100 хиляди работни места. Средно около 200 хиляди души отиват в отпуск по майчинство, 680 хиляди души се пенсионират, а 40 хиляди отиват в чужбина. Организациите от сферата на техническото и специалното образование и вузовете дават около 180 хиляди випускници ежегодно”, е разказал той.

При това, според прогнозите на министерството, към 2025 година населението на Казахстан ще нарастне до към 20 милиона души, а броят на работещите ще бъде от порядъка на 9,8 милиона души.

„Към 2025 година са възможни структурни дисбаланси, свързани преди всичко с дефицита на кадри със средна квалификация. Ще намалее търсенето на нискоквалифицирани кадри и ще нарастне търсенето на висококвалифицирани. Допълнителната необходимост от кадри ще бъде за повече от 573 хиляди души. Основната необходимост от кадри ще възникне в Туркестанска област, Шъмкент, Алмати и Нур-Султан. При това, 23 процента от работниците сега нямат образование и нашата задача е да намалим броя на работниците без квалификация”, е отбелязал Сапарбаев.

По отношение на отделните отрасли, по информация на министерството основното търсене се очаква в сферата на търговията и образованието при незначително съкращаване в областта на електроснабдяването и на други индивидуални услуги.

Според думите на министъра, до края на 2019 година ще бъде създадена национална система за прогнозиране на трудовите ресурси. Нейната основна задача ще бъде прогнозирането на търсенето на трудовите ресурси и формирането на предлагането на необходимите за икономиката кадри.

„Тя ще включва мерки за обучаване на трудови кадри – както първоначално, така и преквалификация. Второто направление ще бъде въвеждането на националана система за квалификация, като към днешна дата е подготвена цялата необходима нормативна база, основаваща се на европейския опит. Определени са осем нива на квалификация. Работата продължава. Ние планираме да подготвим до края на годината 480 професионални стандарта, като до момента са готови 160 от тях. Ше завършим цялата работа по професионалните стандарти до края на годината”, резюмирал е Бердибек Сапарбаев.

Според данни на изданието LS, в периода януари – март 2019 година, от Казахстан са заминали 2500 души с висше образование, 2000 души със средно специално образование и 1900 души със средно образование (https://lsm.kz/emigraciya-iz-kazahstana-vyrosla-na-22-infografika ).

Пак според данни на LS, поради спада на раждаемостта в началото на 90-те години, в Казахастан значително ще намалее притокът на нови работници на пазара на труда (https://lsm.kz/deficit-molodyh-kadrov-prodlitsya-do-2023-goda-mintruda ).

Източник: https://lsm.kz/kazahstanu-ezhegodno-neobhodimy-380-tys-rabochih-mest--m…

Бележка на редакцията:
Бердибек Машбекович Сапарбаев (роден на 9 февруари 1953 година в село Бесарък, Жанакоргински район, Къзълординска област, доктор на икономическите науки) заема поста Министър на труда и социалната защита на Казахстан до 20 август 2019 година. След тази дата, той е назначен за заместник министър-председател на Република Казахстан.