ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Посланник Волфганг Маниг: Германия приветства трудовата миграция от Азербайджан

Автор
Елдар Джанашвили – Trend.az

Маниг е отбелязъл, че с оглед на повишаването на икономическите показатели в Германия е приет нов закон, който ще влезе в сила от 1-ви март 2020 година и ще позволи на квалифицираните работници, а също така на хората, които искат да преминат обучение в Германия да влизат в страната. По този начин има възможност за кръгова миграция на хората.

Как ще заповядате да заместваме оттичането на трудови ресурси от Украйна, ако на чужденеца трябва да се плащат 35 хиляди гривни?

Автор
АЛЕКСАНДР СОКОЛОВСКИЙ

Ще продължа по темата, огласена от Министерския съвет – ръст на икономиката с 40 % за пет години и създаване на още милино работни места. Това е реално, но само ако методично, стъпка по стъпка се прави нещо за подобряване на условията за правене на бизнес и на инвестиционния климат. И не само глобални рефрми, но и крайно необходими прости изменения, които не предизвикват особени спорове и могат да бъдат приети бързо и решително. Как да преминем от общи приказки към конкретни неща?

Над Казахстан надвисна кадрови дефицит

Автор
ДЖАМИЛЯ КАРИМОВА, LS

Министерството на труда и социалната защита на населението на Казахстан е изчислило, колко работни места ще бъде необходимо да се създават ежегодно до 2025 година, предава он-лайн изданието LS. По думите на министъра на труда Бердибек Сапарбаев, казахстанците ще трябва всяка година да създават около 380 хиляди нови работни места.