Туркменистан остава най-важният доставчик на природен газ за Китай

Автор
ХУСЕЙН ХАСАНОВ, TREND.AZ

Газовата магистрала „Средна Азия - Китай” беше въведена в експлоатация през 2009 година и към днешна дата представлява най-големия трансграничен газопровод в света. Туркменистан заема четвърто място в света по запаси на природен газ, а Китай е най-големият потребител на енергийни ресурси на земното кълбо. Трасето на газопровода преминава през териториите на Туркменистан, Узбекистан и Казахстан, преде да влезе на китайска територия.

Карта: Thingg, Wikimedia Commons

От декември 2009 година до декември 2019 година от Средна Азия, най-вече от Туркменистан в Китай са доставени 294,6 милиарда кубически метра природен газ, съобщава “Trend.az”, позовавайки се на съобщение на агенция „Синхуа” от 6-ти януари 2020 година.

В информацията на агенция „Синхуа” се цитират данни на компанията „PetroChina West Pipeline Company”. Операциите с туркменския газ са донесли полза на над 500 милиона души в 27 административни единици на провинциално равнище, а също така и в специалния административен район Сянган, се казва в разпространената информация.

Китай получава по въпросния газопровод повече от 15 на сто от годишното потребление на този вид гориво в страната. Привеждат се данни и за това, че през 2019 година по газопровода „Средна Азия - Китай” са били доставени повече от 47,9 милиарда кубически метра природен газ. По официални туркменски данни, през вече изминалата 2019 година се е планирало в Китай да бъдат изнесени 40 милиарда кубически метра туркменски газ.

Разглежданата газова магистрала („Средна Азия - Китай”) беше въведена в експлоатация през 2009 година и към днешна дата представлява най-големия трансграничен газопровод в света. Туркменистан заема четвърто място в света по запаси на природен газ, а Китай е най-големият потребител на енергийни ресурси на земното кълбо. Трасето на газопровода преминава през териториите на Туркменистан, Узбекистан и Казахстан, преде да влезе на китайска територия. Планира се строителството на четвърта линия на газопровода – през Узбекистан, Таджикистан и Киргизстан. С въвеждането в експлоатация на четвъртата линия, обемът на изнасяния за Китай природен газ ще нарасне.

В крайна сметка се планира, обемът на изнасяния от Туркменистан за Китай газ да достигне до 65 милиарда кубически метра годишно, което ще е повече от един път и половина повече от сегашното положение. Общата дължина на газопровода, започващ от газовото находище Малай и от находищата по десния бряг на река Амударя, е повече от 9000 километра. От тях, 490 километра тръби са положени на територията на Узбекистан, 1304 километра са на територията на Казахстан и повече от 7000 километра са на територията на Китай, като се достига до основни промишлени центрове на страната, като Шанхай, Гуанчжоу и Хонконг, откъдето природният газ се разпределя по други газопреносни мрежи.

Източник: https://www.trend.az/casia/turkmenistan/3173404.html