Азербайджан и България обсъдиха възможността за обмяна на електрическа енергия срещу природен газ

Автор
ЛЯМАН ЗЕЙНАЛОВА

Азербайджан и България обсъдиха възможността за обмяна на електрическа енергия срещу природен газ

„България и Азербайджан могат за започнат обмяна на електроенергия срещу природен газ. България е един от най-големите производители на електроенергия в региона, докато мнозинството от [енергийните] обекти в Азербайджан работят изцяло на газ. В случай, че нашата страна гарантира доставки на електроенергия, Азербайджан може да поеме ангажимента да пренасочи освободилите се обеми природен газ към България“, са заявили от министерството на икономиката и промишлеността на България.

Снимка: Министерство на икономиката и индустрията

Азербайджан и България обсъдиха възможността да разменят електрическа енергия срещу природен газ, съобщават азербайджанските и българските средства за масова информация.

Въпросът е бил обсъден в хода на срещите на служебния министър на икономиката и промишлеността – Никола Стоянов в Баку.

„България и Азербайджан могат за започнат обмяна на електроенергия срещу природен газ. България е един от най-големите производители на електроенергия в региона, докато мнозинството от [енергийните] обекти в Азербайджан работят изцяло на газ. В случай, че нашата страна гарантира доставки на електроенергия, Азербайджан може да поеме ангажимента да пренасочи освободилите се обеми природен газ към България“, са заявили от министерството на икономиката и промишлеността на България.

Както е отбелязал Никола Стоянов, това е още една възможност за диверсификация на икономиката на България, особено в навечерието на зимния сезон.

Напомняме, че от 1-ви октомври 2022 година се очаква началото на пускането в търговска експлоатация на интерконектора Гърция – България (IGB), което предвижда преноса на един милиард кубически метра азербайджански газ годишно.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3641981.html