Азербайджан и Казахстан се договориха за ускоряване на създаването на платформа за между регионална търговия

Автор
САДРАДДИН АГДЖАЕВ

Азербайджан и Казахстан се договориха за ускоряване на създаването на платформа за между регионална търговия

Независимо от пандемията, транзитните превози в двете посоки нарастват динамично при всички видове наземен и морски транспорт. Казахстан активно сътрудничи с Азербайджан в рамките на модернизацията на всички видове инфраструктура на Транскаспийския международен транспортен маршрут (ТМТМ).

Карта: https://middlecorridor.com/ru/marshrut

Постигната е договореност между Казахстан и Азербайджан за ускоряване на работата по създаване на тристранна съвместна компания, с участието и на Грузия, която да работи в търговско – транспортната сфера в рамките на Транскаспийския международен транспортен маршрут (ТМТМ).

За това са съобщили от Министерството на търговията и интеграцията на Казахстан.

Било е отбелязано, че въпросната платформа, обезпечавайки възможно най-кратък път за превоз на товари от Прикаспийския регион в Европа и Причерноморието, ще позволи нарастващите потоци на между регионалната търговия да се управляват ефективно.

В министерството са подчертали, че развитието на транзитно – транспортните коридори, свързващи Казахстан и Азербайджан е един от двигателите на сътрудничеството.

„Независимо от пандемията, транзитните превози в двете посоки нарастват динамично при всички видове наземен и морски транспорт. Казахстан активно сътрудничи с Азербайджан в рамките на модернизацията на всички видове инфраструктура на Транскаспийския международен транспортен маршрут (ТМТМ).

Във връзка с това, по време на последното заседание на Съвместната междуправителствена комисия, състояло се на 09 септември 2021 година двете страни са стигнали до споразумение за ускоряване на работата по създаване на тристранна съвместна компания в търговско – транспортната сфера между Казахстан, Азербайджан и Грузия в рамките на ТМТМ“, са съобщили от министерството на търговията и интеграцията на Казахстан.

Източник: https://www.trend.az/business/transport/3488141.html