Азербайджан ще може да изнася електроенергия в Европа чрез възловата подстанция „Джебраил“

Азербайджан ще може да изнася електроенергия в Европа чрез възловата подстанция „Джебраил“

Автор:
Самир Али

Теймур Абдуллаев: Подстанция „Джебраил“ ще позволи да бъде получен по-изгоден достъп до европейските енергийни пазари чрез маршрута Джебраил – Нахичеван – Агръ и по-нататък през турската електроенергийна система.

Снимка: ОАО „Азеренержи“

Триста и тридесет киловолтовата възлова подстанция „Джебраил“ е не само най-голямата подстанция на освободените от окупация територии на Азербайджан, но и стратегически енергиен възел:

Това е заявил ръководителят на пресслужбата на акционерното дружество ОАО „Азеренержи“ – Теймур Абдуллаев.

Той е посочил, че строителството на тази подстанция играе особена роля в електроснабдяването на освободените от окупация територии. Енергийният възел „Джебраил“ има също така важно значение от гледна точка на преноса в общата електроенергийна система на електроенергията, произведена от водните електроцентрали „Гюнеш“, „Худаферин“, „Гъз галасъ“. Въпросният енергиен възел, представлява проект от международно значение. Тази подстанция ще позволи да бъде получен по-изгоден достъп до европейските енергийни пазари чрез маршрута Джебраил – Нахичеван – Агръ и по-нататък през турската електроенергийна система.

Източник: https://www.trend.az/business/3744824.html