Азербайджан транспортира по TAP в Европа първия милиард кубически метра природен газ

Автор
ЛЯМАН ЗЕЙНАЛОВА

Азербайджан транспортира по TAP в Европа първия милиард кубически метра природен газ

„Нашата инфраструктура продължава да осигурява диверсификацията на няколко газови пазара. Обемите газ, доставяни по TAP, играят ключова роля в осигуряването на Европейския съюз на нов източник на сигурна, надеждна и достъпна енергя”, е заявил управляващият директор на TAP Лука Шиппати (Luca Schieppati).

Карта: ICIS

От започването на доставките по Транс Адриатическия газопровод (TAP) през декември 2020 година от Азербайджан в Европа са били транспортирани един милиард кубически метра природен газ, съобщава TAP AG.

Природният газ влиза в Европа през гръцката съединителна точка в Кипои, където TAP се свързва с Транс Анадолския газопровод (TANAP).

„Нашата инфраструктура продължава да осигурява диверсификацията на няколко газови пазара. Обемите газ, доставяни по TAP, играят ключова роля в осигуряването на Европейския съюз на нов източник на сигурна, надеждна и достъпна енергя”, е заявил управляващият директор на TAP Лука Шиппати (Luca Schieppati).

Търговският директор на TAP – Мария Савова е отбелязала, че доставката на първия милиард кубически метра природен газ засилва пазарната конкуренция и укрепва ролята на TAP в качеството му на сигурен оператор.

Напомняме, че на 31 декември 2020 година, започнаха доставките на индустриални количества азербайджански газ в Европа по Транс Адриатическия газопровод.

За първи път в историята, Азербайджан изнесе свой природен газ на европейския пазар по тръбопроводи. След успешното свързване на TAP с италианската газоразпределителна мрежа на 15 ноември миналата година, търговските доставки на природен газ в Италия се осъществяват през Мелендудно чрез компанията SNAM Rete Gas (SRG) и през Неа Месимврия в Гърция и България чрез компанията DESFA.

След като придоби пряк достъп до европейския газов пазар, Азербайджан, който е един от най-големите износители на природен газ в света, диверсифицира успешно експортните си възможности.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3397890.html