"Bakcell" получи поредната национална награда в областта на корпоративната социална отговорност (КСО)

Автор
BLACKSEA-CASPIA

В рамките на проекта „Общуване посредством изкуството”, непрекъснато осъществяван с поддръжката на “Bakcell”, компанията прави всичко възможно за предоставяне на равни права и възможности на децата, нуждаещи са от особена грижа, ефективна организация на тяхното свободно време и осигуряване на успшната им интеграция в обществото.

Снимка: Архив на “Bakcell”

Компанията “Bakcell” получи „Национална награда в областта на КСО 2019” (“Milli KSM Mükafatı 2019”) за своята дейност в областта на корпоративната социална отговорност през 2019 година.

По този начин, проектът „Общуване посредством изкуството”, осъществяван от компанията  “Bakcell”, заедно с организацията “United Aid for Azerbaijan” (UAFA) е бил награден с премията “Milli KSM Mükafatı 2019”.

Конкурсът „Milli KSM Mükafatı 2019” е организиран от Асоциацията за развитие на женското предприемачество в Азрбайджан и PR агенцията “Proaktiv”, като продължение на държавната политика за прокарване на проекти за корпоративна социална отговорност (КСО) и социалните проекти, осъществявани от Фонда „Хайдар Алиев”.

Проектите за корпоративна социална отговорност (КСО), осъществени през годинатаа от местни и международни компании са били представени за разглеждане пред специална комисия, за оценяване в съответствие с целите в областта на устойчивото развитие, определени от Общото събрание (Генералната Асамблея) на ООН.

Трябва да се отбележи, че в състава на журито са влизали представители на Министерството на икономиката; на Министерството на труда и социалната защита на населението; на Министерството на образованието; на Министерството на екологията и природните ресурси; на Държавния комитет по проблемите на семейството, жените и децата; на Агенцията за развитие на малкия и средния бизнес; н Националното събрание на младежките организации; организациите CSR Turkey и CSR Azerbaijan. След оценяването, 7 проекта от 34 участника са били обявени за победители.

„Ние се гордеем с това, че програмата за корпоративна социална отговорност на компанията “Bakcell” е една от първите и най-дълго функционирали в страната. Проектите, осъществени в рамките на нашата програма за корпоративна социална отговорност “Bakcell Stars”, основата на която беше заложена през 2009 година, вече обхващат хиляди хора.

Проектът „Общуване посредством изкуството”, удостоен с наградата „Milli KSM Mükafatı 2019” се осъществява вече 10 години. Този проект играе важна роля за осигуряването на успешната интеграция на децата със специални потребности в обществото” е казала директорката по връзките с обществеността и корпоративните комуникации на “Bakcell” – Сухейла Джафарова.

В рамките на проекта „Общуване посредством изкуството”, непрекъснато осъществяван с поддръжката на “Bakcell”, компанията прави всичко възможно за предоставяне на равни права и възможности на децата, нуждаещи са от особена грижа, ефективна организация на тяхното свободно време и осигуряване на успшната им интеграция в обществото.

За този период от време, повече от 1000 деца са посещавали заниманията в драматичните, танцувалните, художествените и творческите кръжоци, организирани в обществените рехабилитационни центрове UAFA в Хачмаза, Гянджа и в Ясамалския район на Баку.

Такива учебни групи осигуряват интегрирането на децата с особени потребности в обществото и променят отношението на самото общество към инвалидността като цяло.

“Bakcell” получава Националната награда в областта на корпоративната социална отговорност вече втора година по ред. През миналата година, компанията получи наградата „Milli KSM Mükafatı 2018” за проекта „Започни и усъвършенствувай свой бизнес”, осъществяван съвместно с асоциацията „Детски селища SOS - Азербайджан”.

За компанията “Bakcell”
Първият оператор на мобилна връзка в Азербайджан – компанията “Bakcell”, предлага широк спектър продукти и услуги за ползувателите на съвременните услуги за мобилна връзка. “Bakcell” предоставя на своите клиенти най-добрите в своя клас услуги за мобилен интернет.

Благодарение на своите повече от 8000 базови станции, мрежата на “Bakcell” покрива 99 на сто от населението и 93 на сто от територията на страната (с изключение на окупираните територии).

Днес, “Bakcell” има най-голямата и най-бързата 4G мрежа в страната, като обхваща повече от 93 процента от населението и централните части на всички региони на Азербайджан, с изключение на Нахичеванската автономна република и териториите, намилащи се под окупация.

Източник: https://www.trend.az/azerbaijan/society/3183145.html