ЕИК на ООН осъществява проект по оценката на потенциала на Туркменистан във водородната енергетика

ЕИК на ООН осъществява проект по оценката на потенциала на Туркменистан във водородната енергетика

Автор:
ХАЯЛ ХАТАМЗАДЕ

„Туркменистан е една от страните, включени в отчета на ЕИК на ООН за 2022 година за състоянието на възобновяемата енергетика. В доклада се разглежда състоянието на възобновяемите източници на енергия в 17 приоритетни за ЕИК на ООН страни, като е отделено особено внимание на Югоизточна и Източна Европа, Кавказ, Средна Азия и Русия“, са подчертали от ЕИК на ООН.

Снимка: ЕИК на ООН

Европейската икономическа комисия на Организацията на обединените нации (ЕИК на ООН) осъществява проект за оценка на потенциала на Туркменистан в областта на водородната енергетика, съобщават от ЕИК на ООН (https://w3.unece.org/PXWeb/en ).

„В момента ЕИК на ООН осъществява проект по устойчивото производство на водород в региона и неговата роля в развитието на енергетиката. Целта на проекта е анализирането на потенциала за устойчива работа на водородната енергетика както в Туркменистан, така и в други страни от ОНД“, са казали от организацията.

Отбелязано е, че в дадения проект се е разглеждал потенциалът на Туркменистан за износ на продукцията на водородната енергетика.

„Туркменистан е една от страните, включени в отчета на ЕИК на ООН за 2022 година за състоянието на възобновяемата енергетика. В доклада се разглежда състоянието на възобновяемите източници на енергия в 17 приоритетни за ЕИК на ООН страни, като е отделено особено внимание на Югоизточна и Източна Европа, Кавказ, Средна Азия и Русия“, са подчертали от ЕИК на ООН.

От ЕИК на ООН са добавили, че въпросният отчет е насочен да съдейства на развитието на възобновяемите източници на енергия в региона, на изучаването на фактическите данни и на повишаването на осведомеността за огромния потенциал на дадената област и за преимуществата на ВЕИ в целевите страни.

Източник: https://www.trend.az/casia/turkmenistan/3718390.html