ЕВРОПЕЙСКАТА ЕНЕРГИЙНА ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

ICGB усвои и последния транш от дългосрочния заем по линия на Европейската инвестиционна банка

Автор:
ДИАНА ЗАЙКОВА

Независимият преносен оператор ICGB усвои и последния транш от дългосрочния заем по линия на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за реализация на междусистемната газова връзка Гърция-България.

149,8 милиона евро са изразходвани за изграждането на интерконектора с Гърция до момента

Автор:
BLACKSEA-CASPIA

Проектът на обща стойност 240 млн. евро се изпълнява със средства от акционерите, от ОПИК, ЕЕПВ и чрез заем от ЕИБ.

Общо 149,8 млн. евро по линия на европейското финансиране за проекта IGB са усвоени към началото на месец май. 44,1 млн. евро е сумата, която остава да бъде изплатена на проектната компания ICGB до пълното завършване на проекта. Общо 77% от грантовото и заемното финансиране са усвоени.

Subscribe to ЕВРОПЕЙСКАТА ЕНЕРГИЙНА ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ