IGB вече доставя газ и за Молдова, а капацитетът му е почти напълно резервиран

IGB вече доставя газ и за Молдова, а капацитетът му е почти напълно резервиран

Автор:
Диана Зайкова

Теодор Георгиева е подчертала, че интерконекторът IGB ще играе решаваща роля при изграждането на Вертикалния газов коридор, който ще свърже Гърция, България, Румъния и Унгария.

Снимка: Скрийншот от БНТ.

Над 10.4 млн. Mwh са пренесени по газовия интерконектор Гърция – България от пускането на газопровода на 1-ви октомври 2022 г. Количеството се равнява на 892 млн. куб. метра и обхваща периода от началото на октомври до края на месец април. Към края на април IGB има общо 16 регистрирани ползватели.

Общият капацитет на IGB е 3 млрд. куб. м. годишно, като 1.57 млрд. куб. м. са резервирани по дългосрочни договори с продължителност до 25 години. Останалият капацитет успешно се предлага на търгове за различни периоди на европейските платформи PRISMA и RBP.

Още в проектна фаза е предвидена възможност интерконекторът да увеличи капацитета си до 5 млрд. куб. м. годишно при наличието на пазарен интерес. Това е възможно при изграждане на компресорна станция в Комотини, Гърция, където газопроводът се свързва с гръцката газопреносна мрежа и с Трансадриатическия газоповод (TAP), давайки на България директен достъп до Южния газов коридор.

Независимият преносен оператор ICGB, който отговаря за търговската експлоатация на новата газова инфраструктура, разглежда активно опциите за подобно увеличение на капацитета предвид променената енергийна среда в региона и общите европейски усилия към осигуряване на нови, сигурни маршрути за диверсифицирани доставки. За тази цел ICGB планира провеждане на пазарен тест през втората половина на 2023 г., който да покаже нагласите на пазара към подобна стъпка. На базата на резултатите от пазарния тест акционерите на компанията (БЕХ и смесеното гръцко-италианско дружество IGI Poseidon) ще вземат решение за евентуалното разширение на IGB.

Количествата природен газ, транспортирани по интерконектора от началото на октомври 2022 г., осигуряват над 1/3 от вътрешното потребление на България в зимния сезон. Новата инфраструктура създава възможности за пренос на природен газ и към други съседни държави в региона, включително и към Молдова и Украйна благодарение на възможността за свързаност с Трансбалканския газопровод.

Интерконекторът „Гърция - България“ (IGB), чиито регистрирани ползватели са 15 компании търгуващи с природен газ (трейдъри) през месец февруари на 2023 година е бил натоварен с 90 процента от капацитета си.

Това е съобщила Теодор Георгиева – главен изпълнителен директор на компанията ICGB, която е оператор на газопровода IGB. Освен това, тя е отбелязала, че през месец декември интерконекторът IGB е транспортирал природен газ и за Молдова.

„Капацитетът резервиран за Молдова беше използван за осигуряване на необходими обеми за вътрешно потребление през зимния период“ е заявила г-жа Теодор Георгиева пред “SeeNews”.

През първите два месеца на 2023 година по интерконектора IGB са доставени 3,08 милиона мегаватчаса природен газ. В момента IGB възнамерява да закупи застраховки чрез открит търг за около 2,7 милиона евро.

„Някои от задачите, стоящи пред компанията като оператор на преносна система, сега включват управление на покупки, обсъждане на условията на договори, привличане на висококвалифицирани и опитни специалисти с международен опит за укрепване на екипа на компанията, инвестиции в оборудване и технологии за безопасна и ефективна работа на инфраструктурата, а също така и осигуряване на максимална резервирана мощност на тръбопровода“, е пояснила Теодор Георгиева.

Тя е подчертала, че интерконекторът IGB ще играе решаваща роля при изграждането на Вертикалния газов коридор, който ще свърже Гърция, България, Румъния и Унгария. (В споразумението за „Пръстена на солидарността участва и Словакия, бел. ред). Интерконекторът „Гърция - България“ започна търговските си доставки на 1 октомври 2022 година.

Проектът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) се реализира от смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД, регистрирано в България през 2011 г. с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). Съакционерът IGI Poseidon e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката компания DEPA International Projects S.A. (50%) и италианската енергийна група Edison S.p.A (50%).

В съответствие с устава си, „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД е собственик на газопровода IGB, като извършва финансиране на реализацията му, разпределяне на преносния му капацитет и получаване приходите от преноса на природен газ.

Газопроводът IGB е свързван с гръцката национална газопреносна система (DESFA S.A.) и с Трансадриатическия газопровод (TAP AG) в района на гр. Комотини (Гърция), и с българската газопреносна система (Булгартрансгаз ЕАД) в района на гр. Стара Загора. Общата дължина на газопровода е 182 км, диаметърът на тръбата - 32’’ - и проектен капацитет до 3 млрд.м3/год. в посока Гърция-България. В зависимост от пазарния интерес към използване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд.м3/год. с допълнително изграждане на компресорна станция.

За повече информация: Диана Зайкова; 0885/074 422; 0885/614 131; Росица Донкова; 0888/343 661