„КазМунайГаз” ще пусне вървата водородна автомобилна зарядна станция в Казахстан

„КазМунайГаз” ще пусне вървата водородна автомобилна зарядна станция в Казахстан

Автор
BLACKSEA-CASPIA

„В съответствие с поръчението на Държавния глава за достигане на водородна неутралност до 2060 година и следвайки като цяло световните тенденции, „КазМунайГаз“ разглежда развитието на водородната енергетика, като една от приоритетните посоки за развитие в Програмата за декарбонизация на компанията в дългосрочна перспектива. Намаляването на въглеродния отпечатък от дейността на компанията спомага не само за увеличаване на стойността на активите, но и повишава нашата инвестиционна привлекателност“, е посочил председателят на Управителния съвет на „КазМунайГаз“ – Алик Айдарбаев.

Снимка: Министерство на инвестициите и развитието на Казахстан.

На 12 октомври 2021 година между АО НК „КазМунайГаз” (КМГ), ТОО „Атърауски нефтопреработвателен завод” (АНПЗ) и ТОО „Ер Ликид Мунай Тех Газъ” (подразделение Air Liquide) е подписан Меморандум за взаимно разбирателство, насочен към развитието на водородните инициативи в Република Казахстан в рамките на задачите по постигане на водородна неутралност.

Документът предвижда взаимодействия между страните за организиране на водородни зарядни станции (ВЗС) за автомобили с водородни двигатели, а също така осигуряването на достатъчно водород за изградените ВЗС от действащите производствени установки на ТОО „Ер Ликид Мунай Тех Газъ”, инсталирани в Атърауския нефтопреработващ завод (АНПЗ). Тази технология за първи път ще бъде въведена в експлоатация в Казахстан.

Пилотният проект включва два етапа. През първия етап се предвижда до края на месец март 2020 да се инсталира мобилна водородна зарядна станция в град Атърау, а също така закупуването на автобуси и лес автомобилен транспорт с водородни двигатели за превоз на работниците на Атърауския нефтопреработващ завод (АНПЗ).

В рамките на втория етап, към края на 2022 година, се планира съвместно с ТОО „Ер Ликид Мунай Тех Газъ” да бъде завършен комплексът от работни по осигуряването на водород със съответното качество за водородните зарядни станции (ВЗС) и да се пусне в експлоатация водородна зарядна станция в град Атърау.

„В съответствие с поръчението на Държавния глава за достигане на водородна неутралност до 2060 година и следвайки като цяло световните тенденции, „КазМунайГаз“ разглежда развитието на водородната енергетика, като една от приоритетните посоки за развитие в Програмата за декарбонизация на компанията в дългосрочна перспектива. Намаляването на въглеродния отпечатък от дейността на компанията спомага не само за увеличаване на стойността на активите, но и повишава нашата инвестиционна привлекателност“, е посочил председателят на Управителния съвет на „КазМунайГаз“ – Алик Айдарбаев.

В момента в „КазМунайГаз“ се актуализира стратегията за развитие в периода 2022 – 2031 година и е одобрена Програмата за нисковъглеродно развитие. В „КазМунайГаз“ са си поставили задачата да 2031 година, да намалят емисиите на въглероден диоксид до 15 % от нивото на 2019 година, което възлиза на около 1,6 милиона тона въглероден диоксид.

Достигането на посочената цел се предвижда да стане чрез осъществяването на мероприятия в областта на повишаването на енергийната ефективност и енергоспестяването, на развиването на възобновяемата и водородната енергетика, на прилагането на технологии за улавяне и съхранение на въглерода и на осъществяване на горско – климатични проекти.

В момента, „КазМунайГаз“ вече пристъпва към практическото осъществяване на пилотния проект в областта на водородната мобилност за повишаване на потенциала на компанията в дадената посока и за използване на произвеждания със собствени сили водород.

Водородното гориво е екологична алтернатива на бензина и дизела, защото основният страничен продукт от използването му е водата. Освен това, разходът на водород е значително по-малък, отколкото на бензин – всичко 0,6 килограма за 100 километра. Водородната зарядна станция се състои от система за съхранение на водорода, охлаждане, компресиране и дозиране.

Партньор на казахската страна в проекта е френската компания със световна репутация – AIR Liquide, която през последните 50 години е усвоила цялата верига на доставка на водорода: от производството до съхраняването, разпределението и разработването на приложения за крайните потребители.

До ден днешен, компанията е проектирала и инсталирала над 120 водородни зарядни станции по целия свят.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3497365.html