Лука Скиепати: От 2026 година по TAP ще се транспортират допълнителни обеми природен газ

Лука Скиепати: От 2026 година по TAP ще се транспортират допълнителни обеми природен газ

Автор
ЛЯМАН ЗЕЙНАЛОВА

„Неотдавна консорциумът TAP даде ход на първия етап на разширяването на мощностите. Транспортирането на 1,2 милиарда кубически метра природен газ от 2026 година ще стане първоначалната фаза на процеса на разширение на увеличаване на пропускателната способност на газопровода до 20 милиарда кубически метра природен газ годишно“ е казал Лука Скиепати.

Карта: TAP

От 2026 година, по Транс адриатическия газопровод (TAP) ще се пренасят допълнително 1,2 милиарда кубически метра природен газ. Това е заявил управляващият директор на TAP – Лука Скиепати по време на Европейската газова конференция.

„Неотдавна консорциумът TAP даде ход на първия етап на разширяването на мощностите. Транспортирането на 1,2 милиарда кубически метра природен газ от 2026 година ще стане първоначалната фаза на процеса на разширение на увеличаване на пропускателната способност на газопровода до 20 милиарда кубически метра природен газ годишно“ е казал Лука Скиепати.

Напомняме, че по TAP, който представлява европейската част на Южния газов коридор, годишно се доставят осем милиарда кубически метра природен газ в Италия и по един милиард кубически метра газ в Гърция и в България.

На 31 декември 2020 година започнаха доставките на азербайджански природен газ за Европа по Южния газов коридор. Посредством TAP, Азербайджан за първи път в историята си, започна да изнася своя природен газ на европейския пазар по тръбопровод. С прекия достъп до европейския пазар, който представлява най-големия вносител на природен газ в света, Азербайджан диверсифицира своите експортни възможности.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3727842.html