Министър Рашад Набиев: Освободените територии на Азербайджан ще спомогнат за разширяването на коридора TRACECA

Автор
САДРАДДИН АГДЖАЕВ

Министър Рашад Набиев: Освободените територии на Азербайджан ще спомогнат за разширяването на коридора TRACECA

Министър Набиев е отбелязал, че възстановяването на транспортно-икономическите вързки след 44-дневната Отечествена война, в в резултат на която бяха освободени окупираните територии на Азербайджан, ще спомага за по-нататъшното развитие и разширяване на коридора TRACECA.

Снимка: Министерство на цифровото развитие и транспорта на Азербайджан

Освоодените територии на Азербайджан ще спомогнат за по-нататъшното развитие и разширяване на коридора TRACECA.

Това е заявил министърът на цифровото развитие и транспорта на Азербайджан – Рашад Набиев, по време на преминалото в режим на видеоконференция, 15-то засеoание на Междуправителствената комисия TRACECA, на коетоо председателството в комисията премина към България.

Транспортният министър е разказал за работата, извършена от Азербайджан в периода, когато страната е председателствала TRACECA, а също така и напарвеното в областтана развитието на международния транспортен коридор Европа – Кавказ – Азия.

Министър Набиев е отбелязал, че възстановяването на транспортно-икономическите вързки след 44-дневната Отечествена война, в в резултат на която бяха освободени окупираните територии на Азербайджан, ще спомага за по-нататъшното развитие и разширяване на коридора TRACECA.

Участниците в заседанието са били информирани за реконструкцията и изграждането на азербайджанската инфраструктура, разрушена в резултат на арменската окупация.

Освен това е била подчертана важността на необходимостта да се предприемат мерки за повишаване на конкурентоспособността на коридора TRACECA в редица области, в частност в сферата на хармонизацията на гранично-пропускателните процедури, на отстраняването на регулаторните и административните бариери при осъществяването на превозите.

Участниците в заседанието са приели заключителна резолюция и Софийска декларация.

Източник: https://www.trend.az/business/transport/3502382.html