Обявен е обемът на добива на природен газ в Азербайджан

Обявен е обемът на добива на природен газ в Азербайджан

Автор:
КЯМРАН ХАСЪМОВ

По оперативни данни през януари производството на нефт-кондензат е 2,5 милиона тона, а износът е 2,1 милиона тона. През януари са изнесени 2,3 милиарда кубически метра от произведените 4,3 милиарда кубически метра природен газ с увеличение от 30 милиона кубически метра.

Износът на природен газ се е увеличил с 4,5 на сто през януари. За Европа са изнесени 1,1 милиарда кубически метра природен газ, за Турция - 0,8 милиарда кубически метра, а за Грузия - 0,4 милиарда кубически метра газ. През този период TANAP достави на Турция 0,4 милиарда кубически метра природен газ.

Диаграми: Профил на Парвиз Шахбазов в „Х“

Азербайджан е увеличил добива на газ с 30 милиона кубически метра газ през януари 2024 г.

Това е написал министърът на енергетиката на Азербайджан - Парвиз Шахбазов написа на страницата си в социалната мрежа „X“.

„През този период са изнесени 2,3 милиарда кубически метра природен газ от 4,3 милиарда кубически метра газ“, е написал той.

Освен това министърът е подчертал, че производството на нефт през януари възлиза на 2,5 милиона тона, от които 2,1 милиона тона са били насочени за износ.

Трябва да се отбележи, че Азербайджан има значителни запаси от природен газ в шелфа на Каспийско море. Смята се, че доказаните запаси на гигантското находище „Шах Дениз“ възлизат на 1,2 трилиона кубически метра природен газ и 240 милиона тона кондензат.

В допълнение, сред въглеводородните находища на Азербайджан е „Умид-Бабек“. По предварителни данни, запасите на перспективната структура „Бабек“ могат да възлязат на 400 милиарда кубически метра природен газ и 80 милиона тона кондензат.

Що се отнася до други перспективни структури, прогнозните запаси на блока „Шафаг-Асиман“ възлизат на 500 милиарда кубически метра природен газ и на 65 милиона тона кондензат. От находището „Абшерон“ на първия етап се планира да се добиват 1,5 милиарда кубически метра природен газ годишно. Иначе, първоначалната оценка на запасите в находището е за наличие на 1,0 трилион кубически метра природен газ и 950 милиона барела или 150 милиона тона газов кондензат.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3861378.html