Парламентът на Казахстан ще разгледа редица законопроекти за Каспийско море

Автор
BLACKSEA-CASPIA

Парламентът на Казахстан ще разгледа редица законопроекти за Каспийско море

На 24 септември 2021 година, под председателството на спикера на Мажилиса – Нурлан Нигматулин се е състояло заседание на Бюрото на Мажилиса, на което е оформен проект за дневния ред на предстоящето пленарно заседание на казахстанските депутати. В проекта на дневен ред на планарното заседание е включен пакет от ратификационни законопроекти.

Снимка: Прес служба на Мажилиса на Казахстан

Мажилисът (Парламентът) на Казахстан ще разгледа въпроса за ратификацията на Протокола за защита на Каспийско море от замърсяване от наземни източници и в резултат на дейности, които са осъществявани на сушата към Рамковата конвенция за защита на морската среда на Каспийско море.

На 24 септември 2021 година, под председателството на спикера на Мажилиса – Нурлан Нигматулин се е състояло заседание на Бюрото на Мажилиса, на което е оформен проект за дневния ред на предстоящето пленарно заседание на казахстанските депутати.
В проекта на дневен ред на планарното заседание е включен пакет от ратификационни законопроекти.

Това е Протоколът за защита на Каспийско море от замърсяване от наземни източници и в резултат на дейности, които са осъществявани на сушата към Рамковата конвенция за защита на морската среда на Каспийско море. Той е насочен към използването на най-добрите достъпни технологии и природоопазващи практики, към получаване на достъп до тях и прилагането им при осъществяването на стопанска дейност в акваторията на морето или в неговата крайбрежна зона.

Предвижда се и редовна оценка на състоянието на морската среда и на крайбражните райони на Каспия, а също так и на нивото на замърсяване на морето по протежение на неговата брегова линия.

В същия ред е и Протоколът за опазване на биологичното разнообразие към Рамковата конвенция за защита на морската среда на Каспийско море.

Целите на Протокола са опазването, съхраняването и възстановяването на жизнеспособността и целостта на биологичното разнообразие и екосистемата на Каспийско море. Присъединяването към Протокола предопределя необходимостта и от съдействие на многостранното сътрудничество на държавите по осъществяване на бързи и ефективни мерки за защита на морската среда на Каспийско море.

Източник: https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3488722.html