Посочен е планираният обем на доставките на азербайджански газ в България

Посочен е планираният обем на доставките на азербайджански газ в България

Автор
КЯМРАН ХАСЪМОВ

Парвиз Шахбазов: „Ние обсъдихме въвеждането на IGB в търговска експлоатация и доставките на природен газ в България в рамките на разширението на Трансадриатическия газопровод. Съгласно прогнозите, до края на годината в България ще бъдат изнесени около 600 милиона кубически метра природен газ“.

Снимки: Министерство на енергетиката на Азербайджан

В министерството на енергетиката на Азербайджан се състоя среща с министъра на икономиката и промишлеността на България – Никола Стоянов.

За това е написал в Twitter министърът на енергетиката на Азербайджан – Парвиз Шахбазов.

„Ние обсъдихме въвеждането на IGB в търговска експлоатация и доставките на природен газ в България в рамките на разширението на Трансадриатическия газопровод. Съгласно прогнозите, до края на годината в България ще бъдат изнесени около 600 милиона кубически метра природен газ“, се казва в публикацията.

Припомняме, че на 31 декември 2020 година, започна доставянето на азербайджански газ в Европа по „Южния газов коридор“. За първи път в историята, Азербайджан експортира свой природен газ на европейския пазар по тръбопроводи. С прекия достъп до европейския пазар, който е най-големия вносител на природен газ в света, Азербайджан диверсифицира своите експортни възможности.

По Транс адриатическия газопровод (TAP), който представлява европейската част на „Южния газов коридор“, ежегодно се изнасят осем милиарда кубически метра газ в Италия и по един милиард кубически метра в Гърция и в България.

Отбелязваме, че интерконекторът IGB ще осигури транспортирането на газ от нови находища, което го прави ключов елемент на енергийната сигурност на България и част от националния план за диверсификация на източниците на природен газ. Дебитът на газопровода възлиза на три милиарда кубически метра природен газ с възможност да бъде повишен до пет милиарда кубически метра. Половината от пропускателната способност на интерконектора вече е резервирана.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3641106.html