Президентът на Турция ратифицира енергийното споразумение с Азербайджан

Президентът на Турция ратифицира енергийното споразумение с Азербайджан

Автор
ЛЯМАН ЗЕЙНАЛОВА

Азербайджан и Турция ще си сътрудничат в областта на възобновяемата и чистата енергия, а също така – на енергийната ефективност. В рамките на споразумението те трябва да определят възможностите за работа в тази област и да поощряват упълномощените органи и инвеститори да поддържат и осъществяват проекти във въпросната сфера.

Снимка: Resmi Gazete

Президентът на Турция – Реджеп Тайип Ердоган, ратифицира споразумението за сътрудничество в енергийната и минно добивната сфера, подписано с Азербайджан на 25 февруари 2020 година, съобщава “Resmi Gazete”.

Целта на подписаното споразумение е да съдейства за развитие на двустранното научно, техническо, технологическо, правно, административно и търговско сътрудничество между страните в сферата на енергетиката и минно добивната промишленост, на първо място в областта на възобновяемите и чистите източници на енергия и на енергийната ефективност и организацията на производство на електроенергия.

Двете страни ще си сътрудничат в областта на възобновяемата и чистата енергия, а също така – на енергийната ефективност. В рамките на споразумението те трябва да определят възможностите за работа в тази област и да поощряват упълномощените органи и инвеститори да поддържат и осъществяват проекти във въпросната сфера.
Двете страни ще си сътрудничат в следните области, свързани с въглеводородите и с нефтохимията:

• Техническо сътрудничество по проекти, свързани с усвояването и използването на въглеводородни ресурси;
• Развитие на сътрудничеството по проекти, свързани с геологията и разработването на находища;
• Изследване, добив, транспорт, преработване, комерсиализация, разпределение и търговия с въглеводороди (по суша и по море).

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3412856.html